InnoBooster - vækst med viden Virksomheder med gode ideer søges

InnoBooster giver dig mulighed for at lave en InnovationsPlan baseret på din gode idé.

InnovationsPlan er et værktøj, som kan bruges til at afklare ideen, og hvilken viden der er nødvendig for at gennemføre den. Når I har lavet jeres InnovationsPlan, er den samtidig indgangen til at søge om tilskud.

Læs mere på Innovationsplan.dk

Hvad kan man få tilskud til?

 • En højtuddannet eller en forsker, der skal arbejde med udvikling i virksomheden. Tilskud til højtuddannede er særligt for virksomheder med få eller ingen højtuddannede.
 • Samarbejde med en videninstitution, som din virksomhed ikke har samarbejdet med de seneste tre år.
 • Anden videnbaseret hjælp - bevilges i sammenhæng med en af de to andre muligheder.

Læs mere om tilskudsmulighederne her

Kan min virksomhed være med?

For at bruge InnoBooster skal din virksomhed: 

 • Være parat til udvikling, men mangle viden eller teknologi for at komme videre.
 • Have en plan, for hvad der skal ske - eller være parat til at lave e.
 • Have eksisteret i mindst et år og have mellem 2 - 250 ansatte.
 • Være klar til selv at investere i udviklingsforløbet.

Læs mere om hvem der kan være med og hvordan

Hvilke InnovationsPlaner vil InnovationsFonden investere i?

I vurderingen af InnovationsPlanen lægges vægt på:

 • Nyskabende elementer og tilførsel af ny viden.
 • Sammenhæng med virksomhedernes forretning og udviklingsstrategi.
 • Forretnings- eller konkurrencemæssig gevinst
 • Et rimeligt og realistisk budget

Videnpilotordningen

Videnpilotordningen er nedlagt som selvstændig ordning. Små og mellemstore virksomheder, der vil søge om tilskud til en højtuddannet medarbejder kan gøre det via InnoBooster-programmet. Hvis din virksomhed allerede har et igangværende videnpilot-projekt, kan I finde relevant information nedenfor.

Lav en InnovationsPlan for din virksomhed

InnoBooster - vækst med viden Virksomheder med gode ideer søges

Danmark har brug for virksomheder der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og arbejdspladser samt grobund for at tiltrække investeringer. Programmet InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter fokus på din virksomheds udviklingsstrategi.

Med et tilskud fra InnoBooster investerer InnovationsFonden i din virksomheds gode ideer og hjælper med at gøre dem til virkelighed. Ideen er at kombinere dine gode ideer med tilførsel af ny viden. Målet er at skabe vækst og udvikling til gavn for både din virksomhed og for samfundet.

Se et eksempel på, hvordan en videnpakke kan sammensættes:

Kom i gang

Mere om InnoBooster

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til:

InnoBooster telefonen: 6190 5005

E-mail: Innobooster@innofond.dk

Eller du kan ringe til:

Ditte Amskov på telefon 6190 5024
Annet Jørgensen på telefon 6190 5025