Værdiafklaring

Værdiafklaring

Dine værdier afspejler den du er, og hvorfor du gør det, du gør. Ved at blive bevidst om dine værdier får du mulighed for at handle aktivt, skabe det jobliv du ønsker og planlægge hvordan du når dertil. Dine værdier ændrer sig med tiden, så husk løbende at afklare, hvor du står.

Enhver beslutning du træffer i livet, er en afspejling af, hvad der er vigtigt for dig. Værdier er baseret på dine overbevisninger og holdninger.

Vær dine værdier bevidst

Vores værdier er ofte ubevidste for os. Ved at blive bevidst om dine værdier får du mulighed for at handle aktivt og skabe det jobliv, du ønsker, eller i hvert fald planlægge, hvordan du kommer der hen, hvor du gerne vil være.

Hvordan kan du vide, om det nye job, du søger er det rigtige for dig, hvis du ikke har lavet en værdiafklaring i forhold til det kommende job?

Værdier forandrer sig

Vi har forskellige værdier inden for forskellige livsområder, som f.eks. sundhed, parforhold, job og bolig.

I takt med at du forandrer dig, forandrer dine værdier sig også. Når dine værdier er i konflikt, rammer det dig både personligt og arbejdsmæssigt. Om du trives på jobbet afhænger derfor bl.a. af, om du oplever at få tilgodeset de jobværdier, der er vigtigst for dig.

Værdier i job og privatliv skal være i balance

Det er vigtigt, at dine jobværdier er i balance med dine værdier i dit privatliv. Når du er bevidst om, hvad der er vigtigt for dig, er det hensigtsmæssigt at udrede, hvad der absolut skal være til stede i dit job, hvorefter du kan prioritere din liste.

Det kan føles urimeligt svært at skulle prioritere mellem værdier, der hver især alle er værdifulde for dig. Men prøv at se dig selv i en luftballon i selskab med alle dine værdier. Hvis ballonen er tæt på at ramme en bjergtop - hvilken værdi vil du så kaste ud som den første, for at vinde lidt højde? Og hvilken værdi er den du vil sidde tilbage med til sidst?

Værdier skal være aktuelle

Når du afklare værdier, skal du huske, at de skal være aktuelle. Det kan godt være, at der var en særlig motivation, der gjorde at du f.eks. valgte at blive journalist, men det kan også godt være, at dine værdier har ændret sig.

Det der var godt og spændende for dig engang, er måske netop ”brugt op” og ikke længere motiverende for dig. Been there. Done that.

Heldigvis giver det moderne arbejdsmarked os god mulighed for at inddele vores karriere i ret forskellige kapitler. Det vanskeligste er faktisk at få lov til at lave det samme, det samme sted, på samme måde hele arbejdslivet.

Sådan gør du

Gør dig klart, hvad der ”tænder” dig på jobbet. Stil dig selv en række spørgsmål:

  • Vil du arbejde i et udadvendt job med stor kontaktflade, eller ønsker du et mere administrativt job, der måske er mere indadvendt?
  • Betyder virksomhedens holdning til f.eks. politik noget for dig?
  • Er det vigtigt med en flad organisationsstruktur?
  • Hvad med graden af frihed og muligheden for selv at tilrettelægge din arbejdsdag?
  • Er det eksempelvis vigtigt for dig med en hjemmearbejdsplads?

Tags: Karriereudvikling webmaster@journalistforbundet.dk

Hvad kan en Værdiafklaring gøre for mig?

Sådan finder du DINE værdier!

Peter Rasmussen

Dit arbejdsliv - DEL 2 om arbejdsglæde

Peter Rasmussen