Stresshåndtering

Når ledighed giver stress

Umiddelbart virker en sådan overskrift paradoksal, vil mange måske mene – men svaret er faktisk ja. Ledighed kan i allerhøjeste grad give stress.

Omvæltningen fra en hektisk hverdag til pludselig både at have masser af tid og ikke at få brugt dine ressourcer og kompetencer i hverdagen, som du har været vant til, kan sætte dit system i en choktilstand. Og det kræver noget tilvænning. Længden af denne tilvænningsperiode er forskellig fra person til person, men for de fleste sker det forholdsvis hurtigt.

Kommer du derimod ikke ret hurtigt i job igen, vil mange opleve en anden form for ”ledighedsstress”, der let kan gå hen og påvirke dig et spadestik dybere.

For de fleste opstår denne form for stresstilstand først efter et par måneders ledighed, fordi du i starten ofte  er overbevist om, at du hurtigt vil finde et nyt job. Du har fx et godt netværk eller nogle efterspurgte kompetencer, der  gør dig særlig attraktiv på arbejdsmarkedet. Men som tiden går uden du lykkes, kan du let begynde at komme i tvivl. Denne usikkerhed på fremtiden og på egne evner og muligheder, påvirker let din stresstærskel i negativ retning.

IAK blog

- Vil du læse mere om dette og se de svar artiklen har fremkommet, så læs mere her:

http://get2business.wordpress.com/2009/09/29/nar-ledighed-giver-stress/