Stil spørgsmål til jobsamtalen

Interviewguide 1 - arbejdsgiversidens huskeliste til første jobsamtale

Hvis I planlægger 2 jobsamtaler, er det naturligt at bruge den første til at koncentrere sig om ansøgers faglige evner, kompetencer og erfaringer. Anden samtale kan så især fokusere på de personlige egenskaber.
Planlægger I kun én samtale, kan I kombinere de to "drejebøger".

Første samtale

 1. Byd velkommen
 2. Præsentation af deltagerne på arbejdsgiversiden - hvert enkelt præsenterer sig selv og fortæller om sin rolle under samtalen
 3. Fortæl hvor mange ansøgere der er kommet, og hvor mange der er indkaldt til samtale
 4. Fortæl om ansættelsesproceduren - hvor lang tid der er afsat til samtalen, og om tidsrammen for hele ansættelsesproceduren
 5. Giv en orientering om virksomhedens opbygning og om jobbet
 6. Bed ansøgeren fortælle om sig selv - om sin uddannelse, evt. hidtidige karriere, interesser osv. Husk at stille interesserede spørgsmål for at holde ansøgeren i gang
 7. Spørg hvad ansøgeren venter sig af jobbet
 8. Bed ansøgeren fortælle om en arbejdsopgave som vedkommende selv føler er lykkedes for ham/hende
 9. Bed ansøgeren give et eksempel på en opgave der - på nuværende tidspunkt - ville overstige hans/hendes evner
 10. Bed ansøgeren svare på spørgsmålet: "Hvad er det bedste du nogensinde har præsteret - menneskeligt eller fagligt?"
 11. Tilsvarende: "Fortæl om en arbejdsopgave, du synes mislykkedes for dig. Hvad gjorde du, og hvad gik skævt?"
 12. Spørg hvilke positive og negative træk ansøgeren tror andre ville fremhæve hos ham/hende
 13. Bed ansøgeren fortælle om nogle aktiviteter der keder ham/hende, eller som vedkommende ikke bryder sig om - og modsat: hvad holder ansøgeren mest af at arbejde med?
 14. Spørg om ansøgeren er god til at løse konflikter, bed evt. om et eksempel
 15. Stil en opgave der er realistisk i forhold til jobbet. Spørg hvad ansøgeren ville gøre i den situation, og hvilke tanker han/hun gør sig om problemet. Gør det klart at du ikke venter en fuldt færdig besvarelse.
 16. Fortæl hvad I forventer af den ideelle ansøger til jobbet, fagligt niveau m.v.
 17. Orienter ansøgeren om principper for lønindplacering
 18. Afslut, orienter om det videre forløb, og om hvornår ansøgeren kan vente svar - evt. med indkaldelse til anden samtale.

Kilde: Jobnet

Closing in the job interview for a job offer. (Interview tips)

Good Interview Questions to Ask

Stil spørgsmål ved jobsamtalen

At komme til jobsamtale kan godt føles lidt som at komme til eksamen, og der er da også slående, åbenlyse sammenligninger, hvad enten eksaminationen fører til en høj karakter eller til en karriere. Men en jobsamtale adskiller sig betydeligt fra en eksamen på det punkt, at du rent faktisk er i den position at kunne stille spørgsmål og krav tilbage til virksomheden! De har jo også interesse i, at du er den rigtige person til jobbet, men hvis man glemmer det, kan man nemt komme til at glemme, at du også har ret til at evaluere dit muligt kommende arbejdssted.

Derfor er her en række spørgsmål, som DU bør stille DEM – ikke kun til din egen stilling, men også til virksomheden generelt. Du får også at vide, hvorfor du bør stille disse spørgsmål og hvilke faresignaler, du skal være på udkig efter i deres svar.

Kan I fortælle lidt mere omkring jobbets struktur?

HVORFOR: Et jobopslag beskriver som regel arbejdsopgaverne, som et bestemt job indebærer, men ikke nødvendigvis på hvilken måde og indenfor hvilke rammer, disse mål skal nås. Ved at få virksomhedens repræsentant til at svare på dette spørgsmål, kan du få en fornemmelse for, hvor meget der er tænkt over din stilling – og hvor meget frihed versus struktur, den indebarer.

FARESIGNAL: Hvis de rammer, som virksomheden forventer, du skal arbejde under, f.eks. ”meget faste rammer” eller ”løs struktur”, ikke stemmer overens med dine egne.

Hvordan måler I jeres succes i forhold til jeres konkurrenter?

HVORFOR: Du skal stille dette spørgsmål, fordi det, alt efter svaret, viser 2 ting om virksomheden. Det viser først og fremmest, hvorvidt de er bevidste omkring deres egen markedsandel. Derudover viser det, hvor strukturerede de er, og hvor meget de er villige til at tilpasse sig.

FARESIGNAL: Hvis de svarer, ”Vi har ingen konkurrenter”, eller du kan høre, at det er noget, intervieweren står og finder på i stedet for at være åben omkring ikke lige at have tallene foran sig.

Hvad er motivationen for at gøre, som I gør?

HVORFOR: Her får du en fornemmelse for, om det er et firma, der er i vækst eller i stilstand. Man kan selvfølgelig ikke forvente, at et firma lige er villigt til at diskutere marketingsstrategi med en, som endnu ikke er ansat; men selv gennem et kortere svar kan du danne dig et flygtigt indtryk om, hvorvidt der er tænkt på firmaets fremtid, samt få en indikator på, om de er tilfredse med virksomhedens nuværende position. Det viser også, hvor villig dine arbejdsgivere er til at forbedre sig for at imødekomme nye tider og vilkår. Husk på, at denne indstilling sikkert også gælder i forhold til personale-politikken.

FARESIGNAL: Men hvis svarene er udelukkende økonomisk baserede, risikerer du, at din kommende chef ikke rigtigt brænder for virksomheden og dens ansatte, men kun for bundlinjen.

Får jeg med tiden andre / flere arbejdsopgaver?

HVORFOR: Et spørgsmål som dette giver dit chance for at vurdere, hvor fleksibel personalestrukturen i virksomheden er. Langt de fleste mennesker ønsker nemlig mere ansvar med tiden, jo bedre de bliver til deres nuværende job. Det er en meget naturlig måde for et firma at udvise mere og mere tillid til medarbejderne på over tid. Ved et fåtal af jobs kan det selvfølgelig være svært at få flere opgaver, men langt flere jobs, end man skulle tro, indebærer flere forskellige arbejdsområder

FARESIGNAL: Hvis de svarer nej til flere arbejdsopgaver. Et kategorisk nej allerede på dette stadie er som regel tegn på enormt stramme rammer i alle aspekter af ens arbejdsmiljø.

Konklusion

Det er selvfølgelig ikke ved alle interviews, at man får mulighed for at stille alle disse spørgsmål. Men det er alligevel en god idé at give sig tid til nogle af dem og derved danne sig et indtryk omkring, hvad man kan forvente i sit nye job.

Det viser også, at du er en person, som tænker over tingene, og at forholdet mellem dig og din arbejdsgiver er (eller bør være) dynamisk til en vis grad. Det er den form for selvstændig tankegang og initiativ, som de fleste arbejdsgivere værdsætter i længden.

Kilde: Jobline