Opsigelse

Fyret - og hvad så? I forbindelse med en afskedigelse er det vigtigt for dig at kende til dine rettigheder. Få her råd til hvordan du får støtte og vejledning hvis du bliver opsagt.

Den gode opsigelse – sådan undgår du at brænde broer!

Uuuuud af mit kontor!Står du over for at skulle sige op, tage orlov eller noget helt tredje som potentielt kan pisse din chef af? Så kommer her nogle gode råd til, hvordan du tackler den besværlige samtalesituation uden at efterlade en krigsskueplads med afbrændte broer, hadsk stemning og lukkede døre bag dig.

At skulle sige sit job op eller bede om orlov kan være en penibel situation, der kræver, at du finder din indre diplomat og statsmandsfornemmelse frem. I hvert fald hvis du gerne vil bevare muligheden for et senere ’come back’, en fremtidig samarbejdssituation eller fordi det nu engang blot er rarest ikke altid at efterlade kaos i sit kølvand.

it-jobbank har talt med konfliktmægler og udviklingskonsulent Nethe Plenge, der bl.a. har skrevet ”Samtalebogen – om samtaler på arbejdet,” og fået gode råd til, hvordan du opfører dig eksemplarisk og undgår at brænde broer i de situationer, hvor du skal videre i livet.

 

Vær professionel og vær forberedt

”En opsigelsessamtale er ikke blot en samtale, hvor du kan tillade dig at sige: ”Jeg skrider! Fuck dig, chef!” og smække hårdt med døren,” starter Nethe og indskyder hurtigt:

”Eller jo, det kan du da godt, men så er du i hvert fald sikker på, at den arbejdsplads ikke vil have dig tilbage, og at den chef nok ikke vil give dig sine varmeste anbefalinger,” siger hun og forklarer, hvad man i stedet skal gøre:

”Vær respektfuld og hav respekt for, at I har arbejdet sammen, delt liv og historie i en periode og sig op på en ordentlig måde,” rådgiver Nethe og går videre:

”Du kan sige op på en ordentlig måde ved at betragte den forestående samtale som enhver anden professionel samtale og være forberedt. Du kommer jo heller ikke uforberedt til et kundemøde,” giver hun som eksempel og fortsætter:

”Selvom du ikke får løn for at forberede samtalen, så hav alligevel et mind-set omkring den, der siger: ”Det her skal jeg gøre professionelt!” Formålet er jo, at man ikke vil brænde sine broer, så derfor handler det om at opføre sig professionelt,” fortæller hun og kommer med konkrete råd til en professionel samtale:

”Tænk på samtalen med følgende punkter for øje:

Formål à Indhold à Form à Forventet resultat à Og gensidige forventninger.”

 

Visualiser samtalesituationen og gør dig dit mål klart

”Hvilket scenarie er det du forestiller dig? Skal du på orlov, og vil du gerne vende tilbage til virksomheden engang? Vil du gerne sige op, men ønsker at holde en dør åben for et fremtidigt samarbejde mellem din nye arbejdsplads og den gamle? Eller hvad har du forestillet dig?” beskriver Nethe levende, og kommer igen med et godt råd. Denne gang til hvordan man undgår at blive overrumplet af chefen og ikke være i stand til at svare på, hvorfor man egentlig vil væk fra arbejdspladsen?

”Gør dig klart, hvad du vil opnå, inden du kalder chefen til samtale, så er du bedre i stand til at tænke hele forløbet igennem. Har du tænkt forløbet igennem kan du lettere komme med konstruktive løsninger på, hvordan fremtiden ser ud, når chefen spørger.”

 

Hvordan skal jeg få det sagt?

Starter man med at sige, at man er på vej videre, eller bygger man sig langsomt op for til sidst at lade hammeren falde og kaste chefen bagover i kontorstolen af bare overraskelse? Hvad er bedst? Igen er Nethe på banen med et prompte svar:

”Start med at sige, hvad du vil sige. Fx: ”Nu skal du høre chef….” Kom med dit budskab først, og så må du spørge, om chefen er interesseret i at høre mere?”

 

Giv en god grund

Hvis det var den perfekte arbejdsplads, var du jo nok blevet! Så et eller andet er galt. Det kan være en grund til at ikke blot du, men også andre, faktisk er på vej videre. Få sagt hvad det er og hjælp din chef til at kunne rette op på det:

”Tænk over, hvad det er, der er galt og få sat ord på det for dig selv inden samtalen. Så er man i stand til at formulere det over for chefen, når han eller hun spørger, hvorfor man vil videre?” er Nethes fortræffelige råd.

 

Kom med konstruktiv kritik

Når chefen har lokket ud af dig, hvorfor du gerne vil videre i teksten, kan det virkelig være med at styrke det fremtidige forhold mellem jer og bevare dørene åbne, når du kommer med konstruktiv kritik som beskrevet ovenfor. 

Ofte sidder du som medarbejder inde med en viden om, hvad der foregår på arbejdspladsen, som chefen af den ene eller anden grund måske ikke har bemærket. Det kan derfor være en stor hjælp for din chef at få at vide, hvis noget er galt:

”Det er dejligt for en arbejdsplads at få konstruktiv tilbagemelding. Jeg har lagt mærke til etc. etc. De kan bruge det fremadrettet. Så fortæl om dine iagttagelser,” forklarer Nethe, men understreger samtidig vigtigheden af, at man først lige spørger chefen, om denne overhovedet er interesseret i at høre kritikken?

”Kører man bare på uden at vejre stemningen lidt, kan man i stedet brænde en bro. Det kræver lidt situationsfornemmelse, at vurdere, om det nu også er en god ide i den givne situation, at begynde at beskrive alle de fejl og mangler dine opmærksomme øjne har noteret sig,” lyder Nethes sidste råd.

 

Skrevet af Henning Frøjk Nørby Nielsen - www.it-jobbank.dk

Saglig og usaglig opsigelse

Begrundelse for afskedigelse

Din arbejdsgiver har ret til at fyre dig. Men der er visse regler, der skal overholdes. For det første har du krav på at få opsigelsen skriftligt, og der skal også stå grunden til, at du bliver fyret.

Hvis du synes, grunden er usaglig eller urimelig, eller du har mistanke om, at der ligger nogle andre ting bag fyringen, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller fagforening.

For eksempel står det i loven, at man ikke må fyre folk, fordi de er gravide, og at man ikke må fyre folk, fordi virksomheden skifter ejer. Du har mulighed for at klage over fyringen og måske få en erstatning, men klagen skal ofte komme inden for kort tid.

Usaglig afskedigelse

Det afhænger af en konkret vurdering, om din opsigelse er usaglig - det er derfor altid en god idé at kontakte JobogLiv.dk's jurister, når du bliver opsagt. Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om en godtgørelse. Her er det vigtigt at du er opmærksom på fristerne for at reagere på en uretmæssig fyring kan være meget korte. Derfor bliver du nødt til at reagere hurtig og kontakte din afdeling. Ellers risikerer du, at fristerne overskrides og du mister din ret til erstatning. 

Fyret - pligt og rettigheder

Du har muligvis krav på et opsigelsesvarsel, inden fyringen træder i kraft og du ikke får løn mere. Det vil stå i din ansættelseskontrakt eller i overenskomsten.

Du har pligt til at arbejde frem til den dato, fyringen træder i kraft. Omvendt kan du i nogle tilfælde forhandle en aftale om at blive fritstillet før tid, så du har nogen tid med løn til at søge nyt arbejde i.

Det er vigtigt, at du ikke lader dig presse til selv at sige op. Det vil blandt andet gøre, at du får karantæne fra a-kassen og ikke kan få dagpenge i en periode.

Hvis du bliver fyret, er det i alle tilfælde en god ide at få fat i tillidsmand eller fagforening for at sikre, at alt går rigtigt til.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel

Længden på dit opsigelsesvarsel er aftalt i din ansættelseskontrakt. For funktionærer gælder der dog særlige regler på området for opsigelsesvarsel:

Opsagt af arbejdsgiver inden udløbet af Opsigelsesvarsel
5. måned 1 måned
2 år og 9. mdr. 3 måneder
5 år og 8. mdr. 4 måneder
8 år og 7. mdr. 5 måneder
Herefter 6 måneder

Skriv ikke under på noget!

Der er flere ting du skal være opmærksom på i forbindelse med en opsigelse som:

  • Ferie
  • Klausuler og eventuelle særlige aftaler
  • Anmeldelse af ledighed

I chokfasen kan man i forvirringen give utilsigtet afkald på ferie eller du kan komme til at acceptere en kortere opsigelse, end du har krav på. Har du først skrevet under er der ingen vej tilbage. Det er her du kan få brug for din tillidsrepræsentant tli at sørge for at både overenskomst og lovgivning er overhold i forbindelse med fyringen. Er opsigelsen ikke saglig kan du muligvis senere få erstatning eller få et længere opsigelsesvarsel.

Før fyringen – varsling om at der er fyringer undervejs

Har din arbejdsgiver varslet om, at der er fyringer undervejs har I mulighed for at få faglig hjælp af fagforeningen allerede inden fyringen er en realitet.

Fritstillet

Det kan være en fordel at blive fritstillet i opsigelsesperioden. Fritstillingen giver dig fri for at møde på arbejde så du i stedet kan bruge tiden på at søge arbejde eller uddanne dig. Husk at tænk på dig selv og dine egne behov, hvis du stadig er nødt til at arbejde i opsigelsesperioden. Pas dit arbejde, men brug din ret til at tage fri til jobsøgning og mærk efter hvad du har brug - det er dig som skal videre!

Vend fyringen til noget godt!

Lad ikke fyresedlen slå dig ud. Tænk i stedet på de gode ting som nu kan ske. Hvad har du lyst til? Hvad drømmer du om? Hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre? Har du råd til at videreuddanne dig? Kort sagt: Find ud af, hvad du vil. Og gå så i gang med at arbejde for at få målet opfyldt. Husk mange andre danskere har stået i samme situation og har oplevet det at være ledig. Og de fleste kommer i arbejde igen. Bliv del af et netværk og se mulighederne. Meld dig ind i vores Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes med det samme. 

Kontakt din tillidsrepræsentant

Så snart din chef begynder at tale om du skal fyres, skal du afbryde samtalen og bede din tillidsrepræsentant eller en kollega du stoler på om at være til stede under samtalen. Det er helt normalt ikke at kunne tænke klart, når man får besked om at man bliver fyret. Mange hører ikke andet derefter, derfor kan det være en god ide at være to til at høre hvad chefen siger, så I sammen kan vurdere om fyringen er saglig.