Ansættelse med løntilskud

Aktivering der virker

Jobsøgningskurser får hård kritik, men aktivering i virksomheder virker. Det siger de aktiverede selv i en ny undersøgelse fra Akademikernes Centralorganisation, CA a-kasse og fire andre a-kasser.

Selvom utilfredsheden med jobsøgningskurser er stor blandt de højtuddannede, så er der til gengæld større tilfredshed med den aktivering, som foregår ude i virksomhederne – enten i 4 ugers virksomhedspraktik eller i job med løntilskud i op til et år.

 

Løntilskud giver erfaringer

8 ud af 10 mener, at job med løntilskud har bragt dem tættere på et almindeligt job. En stor del af forklaringen er, at både private og offentlige virksomheder sørger for, at løntilskudsjob og virksomhedspraktik passer til den lediges uddannelsesniveau. 2 ud af 3 løntilskudsjob er specifikt målrettet den lediges uddannelse, mens 3 ud af 10 kræver en generel videregående uddannelse. Kun omkring 5 % af alle løntilskudsjob, som højtuddannede har været i, kræver stort set ingen kvalifikationer fra en videregående uddannelse.

OK erfaringer i det offentlige

Offentlige løntilskudsjob har tidligere været beskyldt for at mangle indhold, men undersøgelsen viser, at næsten lige så mange ledige får værdifulde erfaringer ud af løntilskudsjobbet i det offentlige som i det private. Det kommer ikke bag på CA’s forsikringschef Lars Christensen.

”Kommunerne er presset økonomisk og har stærkt begrænsede muligheder for at ansætte flere i faste job. Omvendt har de mulighed for at ansætte ledige ind i løntilskudsjob uden de store omkostninger, fordi staten betaler løntilskuddet. Og så ligger det da lige for, at de bruger dem til at løse nogle relevante opgaver”, siger Lars Christensen.

Tættere på job

I private virksomheder får ledige i løntilskudsjob den løn, der normalt gælder på området. Men i det offentlige får ledige i løntilskudsjob kun en løn svarende til dagpenge, derfor er det meget billigt for kommunerne at have folk ansat med løntilskud.

”Rent fagpolitisk kan der siges meget skidt om, at vores medlemmer udfører almindeligt arbejde i f.eks. en kommune, og kun får dagpenge for det. Det kan undergrave markedet og kan måske også medføre fortrængning, så kommunerne ikke opretter de nye jobs, som de ellers ville have gjort. Men når spillereglerne nu er sådan, bør man som ledig fokusere på den positive vinkel: At der rent faktisk er indhold og kvalitet i offentlige løntilskudsjob. Det giver ikke sikkerhed for et job på længere sigt, men det giver - ligesom tilskudsjob i det private - værdifuld erfaring, som kan være trædestenen til det næste faste job”, siger Lars Christensen.

Fire uger lang ansøgning

Ledige kan komme i virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed i op til 4 uger. Det er gratis for virksomheden, da den ledige kun får dagpenge under praktikopholdet.

Muligheden for virksomhedspraktik har givet et stort pres på virksomheder for at tage ledige ind i praktik, og det er en mulighed, som virksomhederne kan have store fordele af, mener Lars Christensen.

”Selvfølgelig skal der investeres noget energi og planlægning i at tage en person ind for 4 uger og give dem noget meningsfyldt at lave, men det er da en oplagt chance til at få nye impulser og måske endda få lavet nogle af de korte projekter, som man gerne selv ville lave, men bliver ved med at udskyde, siger Lars Christensen.

For den ledige er der også fordele ved virksomhedspraktik – hvis man igen ser bort fra det betænkelige i at udføre arbejde uden anden betaling end dagpenge, mener Lars Christensen.

”Se bort fra det med lønnen, og se virksomhedspraktikken som en fire uger lang ansøgning, hvor du kan vise din kommende chef alt det, du kan. Og hvis det ikke giver job, så tag erfaringerne med dig på CV’et”, siger Lars Christensen.

Læs mere om aktivering og om AC's undersøgelse på www.ca.dk/aktivering

af Ole Strand


Arbejdsgiver: Sådan får du en ledig i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud?

Mangler du en medarbejder til de udviklingsprojekter, som der ellers aldrig er tid til? Som arbejdsgiver kan du få en ledig i virksomhedspraktik gratis i 4 uger. Du kan også få en ledig ansat i op til et år med et løntilskud på 10.000 kroner om måneden.

Læs mere på www.akademikerkampagnen.dk


Jobsøger: Sådan får du en god virksomhedspraktik eller et godt løntilskudsjob.

  1. Find ud af så præcist som muligt, hvad du vil, og hvilke job du vil gå efter.
  2. Find selv en arbejdsplads, hvor du har lyst til at være, og som kan give dig gode erfaringer. Kan du ikke finde en virksomhed selv? Brug de kontakter som jobkonsulentfirmaet, der står for din aktivering, eventuelt har.
  3. Spørg virksomheden, hvad de gerne vil have lavet. Kom med forslag til, hvad du kan hjælpe dem med.
  4. Husk at fortælle dem, at virksomhedspraktik er gratis for dem, og at de kan få 10.000 kroner i løntilskud.
  5. Aftal på forhånd med arbejdsgiveren, hvilke opgaver du skal løse i den tid, du er i virksomheden.
  6. Jobcenteret skal godkende virksomhedspraktik og job med løntilskud. Så forbered dig på, at fortælle, hvorfor det er den aktivitet, der er bedst for dig lige nu. Tænk over argumentationen. Hvordan forbedrer det virksomhedsophold, som du gerne vil have, dine jobmuligheder? Hvordan imødekommer den arbejdsmarkedets behov?

Kilde: Lars Christensen, CA a-kasse