Ledig - Hvad nu?

En solstrålehistorie:

Denne video omhandler Hanne der søger en stilling som administrativ medarbejder hos Hedensted Kommune.
Hanne fik god hjælp fra en coach der hjalp hende med hendes ansøgning samt CV og hun blev derefter indkaldt til samtale. Forinden samtalen fik Hanne sparring af hendes coach til jobsamtalen som førte til tilbudt ansættelse. Nyd denne inspirerende historie. Se mere på www.hkanyt.dk

Rådighed og aktivering - Formelle krav

At stå til rådighed betyder, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du får dagpenge. Det er din a-kasse, der afgør, om du står til rådighed.
For at stå til rådighed er der en række formelle krav, du skal opfylde:

•    Du skal bo og opholde dig i Danmark og have meldt dig som ledig i dit jobcenter:
Husk at det er dit ansvar at sikre, at dit jobcenter og din a-kassen har din rigtige adresse.

•   
Du skal senest hver 7. dag bekræfte din jobsøgning på jobnet.dk:
Det sker på din personlige side under jobnet.dk. De syv dage gælder også, hvis der er helligdage imellem. Hvis du to gange ikke bekræfter din jobsøgning, mister du retten til dagpenge (link).

•   
Du skal lave et CV og lægge det på jobnet.dk:
CV’et skal være færdigt og godkendt af din a-kasse. I CV’et skal der stå oplysninger om dine tidligere job, uddannelse og andet, som er vigtigt for dit arbejdsliv. Din a-kasse og dit jobcenter skal have adgang til dit CV.

•    Du skal kunne overtage et arbejde med dags varsel:
Hvis du er syg eller bortrejst, kan du ikke påbegynde et arbejde med dags varsel. Så står du ikke til rådighed. Du står heller ikke til rådighed, hvis du ikke har mulighed for at få dit barn passet.

•    Du skal søge alle de job, du kan varetage:
Du skal søge alle de job, du kan varetage. Det gælder også job, som er nye for dig. Du kan enten sende en jobansøgning eller henvende dig personligt eller pr. telefon. Du skal gøre det, der er normalt for den type job.

•    Du skal møde op, når du bliver indkaldt til samtale i din a-kasse:
Du skal møde op og deltage i alle de møder, som din a-kasse indkalder dig til. Hvis du ikke møder op og svarer på spørgsmål om din jobsøgning og dine jobtilbud, risikerer du at få karantæne som
selvforskyldt ledig.

•   
Du skal deltage i de aktiviteter og tilbud, som følger af din jobplan

Ledig hvad nu?

Denne video fortæller dig bl.a. hvordan du registrerer dig som ledig. Du vil også få forklaret, at du skal oprette dig CV hos www.jobnet.dk. Når dette er gjort, skal du efterfølgende melde dig ledig hos din a-kasse.

Se mere på www.krifa.dk

I nedenstående video fra HK fortæller de kort om dine muligheder i a-kassen. De fortæller dig, at du skal forberede dig til dit CV og vejledningsmøde og at du også skal lave en jobplan og lægge dit CV på www.jobnet.dk.

Hvad skal du så søge af jobs? Det skal være relevante jobs i forhold til dine kvalifikationer samt at du skal være målrettet og opsøgende i jobsøgningen. Med hensyn til geografien, fortæller de om at det ikke er uanmindeligt at du bruger op til 3 timer i transport om dagen.

Du vil også kort blive fortalt, at der er forskellige muligheder som du kan få som ledig:

  • 6 ugers selvvalgt uddannelser (se mere på www.ug.dk samt www.kurserforledige.com)
  • Supplerende dagpenge
  • Frivilligt arbejde
  • Virksomhedspraktik
  • Andre kurser og foredrag via din a-kasse

Se mere på www.hk.dk