Kompetenceafklaring

Før du skriver dit CV er det en god idé at udarbejde en kompetenceprofil. Nedenfor giver vi dig en trin-for-trin vejledning til, hvordan du kommer igang med din kompetenceafklaring. 

Skab overblik og se sammenhænge i dine kompetencer

Ved at udarbejde en kompetenceafklaring, får du et klart overblik over, hvilken værdi du kan tilføre den virksomhed du søger job hos. 

Via en kompetenceafklaring får du synliggjort de opgaver, du tidligere har løst i din karriere. En kompetenceafklaring giver således overblik over: 

 • dine faglige kvalifikationerhvad har du lært i din uddannelse - hardcore kvalifikationer, f.eks. ingeniørmæssige, regnskabsmæssige, programmeringssprog (sæt selv dine egne kvalifikationer ind) o.s.v.
   
 • Personlige kvalifikationer: DIG! hvad er det du er god til? Hvad er det der især kendetegner dig? F.eks. måske er du god til at lytte, god til at få idéer eller måske er du god til at sikre at alt er i orden.
   
 • Generelle kvalifikationer: analysere problemstillinger, overskue store datamængder, forklare kompleks viden til andre der ikke har den faglige ballast du har. Og hvad du ellers har med dig fra dit liv.

Endvidere får du sat ord på resultater, som du har været med til at skabe, og kan i din jobsøgning holde fokus på de succeshistorier, du har med dig i bagagen. 
Arbejdsgiverne vil have kompetente medarbejdere der kan skabe resultater!

Måske får du øje på nye jobmuligheder
Afklaring af dine kompetencer kan også være med til at åbne dine øjne for nye jobmuligheder. I processen bliver du måske mindet om, at nogle af de opgaver du har løst gjorde dig glad og gav god energi. Mens andre opgaver drænede dig for energi. Brug følelserne til at mærke efter, hvad du skal kigge efter i dit kommende job. 

Så sæt ord på det, du kan, også på det, du måske opfatter som banalt, ligegyldigt og underforstået.

Kompetence CV

I et kompetence CV beskriver du dine opgaver, de kompetencer du har og de resultater du har været med til at skabe - på tværs af de jobs du har haft og på tværs af de uddannelser du har.

Dette gøres bl.a ved at lave nogle overskrifter som f.eks. Personaleledelse, Projektledelse, Programmeringssprog o.s.v.

Sådan laver du et kompetence CV

Tag en kopi af dit CV og tilføj også gerne flere private aktiviteter, f.eks. rejser og fritidsinteresser.

1. Din historie
Ud for hver enkelt aktivitet og specifikke arbejdsopgaver skriver du nu løs, idet du svarer på spørgsmålene:

 • Hvorfor valgte jeg det?
 • Hvad lærte jeg?
 • Hvordan kan jeg bruge det fremover?

Indstil dig på at give dig god tid. For de fleste løber processen over nogle dage, hvor man går til og fra.
Undlad her at tænke på, hvordan dine arbejdspapirer skal anvendes helt konkret, for så går du glip af afklaringen undervejs.


2. Spørg andre
Du synes måske, at det er lidt svært at komme i gang med at få skrevet dine kompetencer ned på papir. En god måde at komme i gang på kan være at spørge andre. Det kan være tidligere kolleger, chefer, medstuderende eller dine venner. Det afgørende er, at du spørger nogle, som du har arbejdet tæt sammen med enten i løbet af din karriere eller din uddannelse:

 • Hvad synes du, jeg er god til? Spørg efter 3-5 eksempler
 • Hvordan ser du det?
 • Hvad synes du, jeg kunne blive bedre til? 

3. Kompetenceprofil: 
Du har nu et godt overblik over dine kompetencer og de resultater, som du har været med til at skabe, og du kan danne dig et overblik over dine kompetencer og kan starte på din kompetenceprofil. Tanken med en kompetenceprofil er dels, at du får et konkret produkt, som du kan bruge i dit CV og ansøgning, dels at du gennem dit arbejde med kompetenceprofilen får refleksioner om alternative muligheder.

I en kompetenceprofil grupperer du dine kompetencer og resultater under nogle sigende overskrifter, f.eks. ledelse, projektledelse eller konstruktion, og laver dine beskrivelser på tværs af job, uddannelse og fritidsaktiviteter.

4. Målrettet kompetenceprofil
Start med at lave din brutto-kompetenceprofil, altså en kompetenceprofil hvor du tager alt med – alle uddannelser, alle job og alle fritidsinteresser, så har du et rigtig godt materiale, når du skal lave din målrettede kompetenceprofil. Tanken er, at du plukker det relevante fra din brutto-kompetenceprofil og skriver det i din målrettede kompetenceprofil, som passer lige præcis på det job, du skal søge.
Din målrettede kompetenceprofil kan du sætte ind i dit CV.

Kilde: www.iak.dk