Kend din profil og find jobbet

skema over ansøgninger

Anden fase – find de virksom-heder, du vil kontakte

Troels udbygger sin liste med yderligere 50 arbejdspladser, han synes kunne være interessante at arbejde for - og som han derfor er indstillet på at søge job hos uopfordret. De første 20 er lette, da det er kendte, store virksomheder. De næste 30 er lidt sværere at finde frem til, da det er mindre kendte, private virksomheder. Men Troels ved, at de er mindst lige så vigtige, fordi konkurrencen er mindre.

Troels er inspireret af væksten og udviklingen inden for energisektoren. Han søger derfor på energivirksomheder, kigger på deres medarbejdere på LinkedIn og lader sig inspirere af deres karriereveje. Helt konkret kigger han på, hvilke andre virksomheder medarbejderne har været ansat i. 

Derudover Googler han blandt andet leverandører og underleverandører til vindmølleindustrien, for det udvider hans søgefelt. I denne søgning når Troels bredt omkring og får mange flere potentielle arbejdspladser på sin liste, som han efterfølgende vil kontakte uopfordret.

Var fræk og fik jobbet

Joost Haugmark Jensen ville arbejde med udvikling i energisektoren. Han tog derfor til arrangementer for branchen, og på den måde mødte han sin nuværende direktør.

Læs hvordan han fik adgang til arrangementerne og fik vakt virksomhedernes nysgerrighed.

Fjerde fase - kontakt virksom - heder

Anja har fundet frem til, at hun gerne vil være indkøbskoordinator i en medicinalvirksomhed. Hun søger efter en supply chain manager i en medicinalvirksomhed på LinkedIn.

Hun sender en mail til vedkommende via LinkedIn, hvor hun skriver:

"Kære Hanne

Du kender mig ikke, men jeg tillader mig at kontakte dig, fordi jeg har fundet frem til, at du har stor erfaring med og viden om den branche, jeg gerne vil arbejde i.

Jeg er i gang med at søge job og vil høre, om du har tid til at holde et kort kaffemøde med mig. Det, jeg gerne vil blive klogere på, er udviklingstendenser og udfordringer inden for branchen, som jeg kan bruge i min videre jobsøgning.

Jeg vil sætte stor pris på, hvis du har tid til og mulighed for at mødes med mig.

Jeg håber, at det er i orden, at jeg kontakter dig for at følge op og evt. aftale et tidspunkt, hvor vi kan mødes. "

Efter nogle dage følger Anja telefonisk op på mailen.

Til det efterfølgende kaffemøde er det vigtigste for Anja, at hun får stillet gode spørgsmål. Det handler om at få skabt kontakt og at få ny viden. Hun venter helt bevidst med at spørge til konkrete jobmuligheder til slutningen af mødet.

Hvad gør du til selve kaffe-mødet?

Søren skal til kaffemødet og har forberedt sig på, hvordan han vil gribe mødet an:

Tak, fordi du tager dig tid til at mødes med mig, det er jeg meget glad for. Jeg vil meget gerne vide noget om dit arbejde i Subiki - og om hvordan du er kommet så langt i din karriere. 

Det vil også  være en stor hjælp for mig, hvis du kan fortælle mig om udviklingstendenser/udfordringer i branchen.

Jeg vil sætte stor pris på  dine råd og input til min videre jobsøgning.

Skulle der være en jobmulighed her hos jer, er jeg naturligvis meget interesseret – hvis ikke, kender du så nogen, som det vil være oplagt for mig at kontakte?

 

Femte fase – evaluer din indsats

Sofie evaluerer sin jobsøgningsindsats. Hun kigger på, hvilke virksomheder hun har søgt job hos, hvilke brancher hun har kigget på, og hvor ofte hun er kommet til samtale. Hun ser, at de fleste ansøgninger er skrevet til store virksomheder, som har modtaget mere end 200 ansøgninger per stilling.

Hun lover sig selv, at hun i den næste tid vil fokusere på mindre kendte virksomheder, hvor konkurrencen er mindre. Hun slår sig sammen med en studiekammerat, og sammen begynder de at researche på mindre, private virksomheder, så de kan kontakte ejeren med konkrete forslag til opgaver, de kunne løse for virksomheden. For at få inspiration tager de med Djøf på en bustur, hvor de besøger tre mindre virksomheder, som ikke plejer at ansætte akademikere.

Før du begynder at søge job, skal du kende bredden af de opgaver, du kan løse og de stillinger, du kan varetage. Her får du en skabelon, der kan hjælpe dig til at få et overblik.

Gå til opgaven med at finde dit første job, som skulle du begynde på en større opgave på dit studium. I første omgang handler det om at få indsamlet en masse viden, så du får information om:

 • de brancher og virksomheder, du vil søge job i  
 • bredden i de opgaver, du kan varetage.

Jo mere viden du kan få om de opgaver, du kommer til at løse i dit fremtidige job, jo bedre kan du matche din kommunikation i CV, ansøgning og opsøgende kontakt med arbejdsgivere.

Vi har herunder skitseret en skabelon for et forløb, der vil klæde dig rigtig godt på til at komme øverst i ansøgerbunken. Vær forberedt på, at det er en proces, der kræver både tid og kræfter.

skema over ansøgninger

Afsæt tid

Det første, du skal indstille dig på, er, at det kan tage tid at finde et job. Derfor skal du planlægge din tid godt.

Vi foreslår disse faser:

 1. Research
 2. Find de virksomheder, du vil kontakte
 3. Definer de opgaver, du kan løse i de virksomheder, du vil kontakte
 4. Kontakt virksomheder
 5. Evaluer din indsats

Faserne lapper selvfølgelig ind over hinanden, og ingen af faserne afsluttes definitivt, før jobbet er i hus.

For at holde styr på det researcharbejde, der ligger foran dig, er det en god idé at oprette et Excel ark med følgende kolonner. Det kommer til at være en hjørnesten i din research (klik på billede for stor version). 

 

Første fase – research

Begynd med at læse mindst 50 stillingsopslag igennem. Det skal du gøre, fordi det er den bedste måde at danne sig et overblik over dagens arbejdsmarked, og det tvinger dig til at komme rundt omkring mange brancher og helt ud i periferien af dit jobmarked. Læs alt, hvad du kan komme i nærheden af, også jobannoncer hvor du føler:

 • at du mangler erfaring
 • at der efterspørges en anden profil
 • og navnlig de annoncer fra virksomheder, du aldrig har hørt om eller forestillet dig, du skulle arbejde i

Man kan have tendens til at fokusere på de store, kendte virksomheder og deres brands. Det er der ikke noget galt i – det skal du naturligvis også, men vær forberedt på, at konkurrencen om stillingerne i de kendte virksomheder, er meget hård. Derfor skal du også sørge for at orientere din jobsøgning mod de knap så kendte virksomheder, hvor der ofte er spændende muligheder og en bredere opgaveportefølje.

Vær opmærksom på, at samme job kan hedde noget forskelligt i forskellige virksomheder, og at én titel kan dække over flere forskellige job. Derfor er det vigtigt at undersøge både titel og jobindhold i hver enkelt stilling. For eksempel er ikke to koordinatorstillinger den samme. Alt dette bliver du klogere på, jo flere stillingsopslag du læser.

Find ledige stillinger på http://www.jobsogningsguide.dk/jobbaser-danmarks-storste-samling-af-jobdatabaser og-/ eller LinkedIn. Tjek virksomhedernes hjemmesider, deres profiler på Facebook og følg dem på LinkedIn. På LinkedIn opslås ledige stillinger direkte til de, der følger virksomheden.

Du skal i denne første del af processen lægge mærke til, hvilke ord arbejdspladserne bruger til at beskrive deres stillinger og opgaver med. De ord skal du for det første bruge i dit CV og ansøgning, når du søger stillingerne. For det andet skal du bruge ordene i dit excelark. Her skal du notere virksomhed, jobtitel, de opgaver du skal løse og status for din ansøgning.

Den information giver dig overblik over dine aktive ansøgninger, men informationen er også brugbar, når du skal i gang med uopfordret jobsøgning.

 

Anden fase – find de virksomheder, du vil kontakte

Nu har du en liste over virksomheder, titler og arbejdsopgaver fra de stillinger, du har søgt. Nu er det tid til at udbygge listen med virksomheder, du vil kontakte uopfordret.

Du kan finde virksomhederne på mange måder. Her nævner vi enkelte af dem.

Du ved, hvilken branche du gerne vil arbejde i:
Vil du gerne arbejde inden for det maritime område, kan du for eksempel undersøge, hvilke virksomheder der er medlemmer af Danmarks Rederiforening, Den Maritime Klynge, Brancheorganisationen Olie Gas Danmark eller finde virksomheder ved at abonnere på netavisen Shipping Watch. Du kender de store aktører, men når du laver din liste, skal du også finde mindre kendte virksomheder, f.eks. underleverandører til virksomheder - som jo også kan være din indgang til et job i den branche, som du gerne vil være i. Brug LinkedIn til at søge på virksomheder i branchen og deres ansatte og lær derigennem mere om opgaver, arbejdspladser og find mindre kendte virksomheder.

Du ved, hvilke typer opgaver, du gerne vil løse:
Vil du f.eks. gerne arbejde med handel til Kina, skal du selvfølgelig finde de danske virksomheder, der handler med Kina. En måde er at undersøge, hvem der er medlem af Danish-Chinese-Business Forum, en anden er at kontakte Eksportrådet. Som noget tredje kan du søge på 'Handel Kina' på LinkedIn, og finde frem til hvem i dit LinkedIn netværk (både 1.,2. og 3. led), der har arbejdet med handel i Kina. Kig på deres profiler og se hvor de arbejder henne, og spørg dem om veje til den type opgaver.

Du ved, at det vigtigste for dig er, at du har kort transporttid:
Du kan finde lokale virksomheder ved at læse i lokalavisen eller kontakte det lokale erhvervscenter. Du kan også bruge
Bisnode Market A/S (www.greens.dk), der er en database med alle virksomheder i Danmark. Her kan du blandt andet finde virksomheder i dit nærområde eller inden for en bestemt branche. Du kan få koden til Bisnode Market A/S i Djøfs jobværksted i Århus og København.

 

Tredje fase - definér de opgaver, du kan løse

Hvad skal du arbejde med på de arbejdspladser, du har fundet frem til? På din liste fra din indledende research har du et godt udgangspunkt. Gennemlæsningen af de mange jobannoncer har givet dig inspiration til, hvilke opgaver der kan ligge i nogle af de stillinger, du vil søge uopfordret.

Ud for hver virksomhed, du vil kontakte uopfordret, noterer du nu de opgaver, du kan og vil arbejde med. Du skal ikke være bange for, at du bliver for lavpraktisk. Virksomheder vil gerne høre, hvad du kan lave for dem.

En anden god måde at lære om dit fremtidige arbejdsmarked er ved at lade dig inspirere af andre, der sidder i job, du finder spændende. Helt konkret kan du for eksempel søge efter controllere på LinkedIn og og studere deres profil. Her har mange beskrevet deres primære opgaver, ansvarsområder og resultater. Det er guldkorn for dig, nu hvor du skal blive klogere på dine jobmuligheder.

Brug Djøfs Kompetencekit, når du skal sætte ord på dine kompetencer.

Peter er cand. scient. adm. og vil gerne arbejde som fuldmægtig i en styrelse.

I listen over jobs, han har søgt, kan han se nogle af de opgaver som en fuldmægtig løser. Listen indeholder bl.a. opgaver som:

 • udarbejdelse af oplæg, indstillinger og notater 
 • opfølgning på ansøgninger og bevillinger  
 • udarbejdelse af analyser og rapporter
 • kvalitetssikring
 • forhandling
 • planlægnings og koordineringsopgaver
 • mødeindstillinger
 • rådgivning
 • kommunikation
 • politikerbetjening
 • bestyrelsesbetjening

Når Peter nærstuderer listen, kan han se, at mange af de opgaver som en fuldmægtig løser, er identiske med de opgaver, der indgår i stillinger, han også har søgt, som f.eks. PA, administrativ koordinator, eller konsulent i private virksomheder.  

Peter tager udgangspunkt i de opgaver og titler, der fremgår af listen, når han skal kontakte virksomheder uopfordret.

Fjerde fase - kontakt virksomheder

Nu skal du i gang med at indsamle konkret viden om de virksomheder/brancher på din liste, som du vil søge job hos uopfordret.

I Djøf ved vi, at mange job bliver formidlet gennem netværk og opsøgende kontakt. Især det sidste lyder måske lettere angstprovokerende. Men i bund og grund handler opsøgende kontakt blot om at tage kontakt til en person, man måske/måske ikke kender med henblik på at blive klogere – over en kop kaffe -kaffemøde. Vi har lavet en simpel guide; Hvad siger du når du ringer til en virksomhed. Den kan du bruge som inspiration, inden du selv skal ringe.

Dit mål med at arrangere et kaffemøde er at:

 • få viden om tendenser i branchen
 • blive klogere på virksomheden og dennes behov
 • finde ud af, hvilke opgaver du kan løse (brug din liste)
 • signalere, at du er interesseret i at arbejde for virksomheden.

Når du kontakter relevante personer for at arrangere et kaffemøde, så sørg for at få fortalt, hvad dit ønske er med mødet. F.eks. at få viden om, hvad vedkommendes opgaver er og få generel information om virksomheden/branchen. Husk, at det værste, der kan ske, er, at dem, du kontakter, ikke har mulighed for at drikke kaffe med dig – og så finder du bare nogle andre.

Anja har fundet frem til, at hun gerne vil være indkøbskoordinator i en medicinalvirksomhed. Hun søger efter en supply chain manager i en medicinalvirksomhed på LinkedIn.

Hun sender en mail til vedkommende via LinkedIn, hvor hun skriver:

"Kære Hanne

Du kender mig ikke, men jeg tillader mig at kontakte dig, fordi jeg har fundet frem til, at du har stor erfaring med og viden om den branche, jeg gerne vil arbejde i.

Jeg er i gang med at søge job og vil høre, om du har tid til at holde et kort kaffemøde med mig. Det, jeg gerne vil blive klogere på, er udviklingstendenser og udfordringer inden for branchen, som jeg kan bruge i min videre jobsøgning.

Jeg vil sætte stor pris på, hvis du har tid til og mulighed for at mødes med mig.

Jeg håber, at det er i orden, at jeg kontakter dig for at følge op og evt. aftale et tidspunkt, hvor vi kan mødes. "

Efter nogle dage følger Anja telefonisk op på mailen.

Til det efterfølgende kaffemøde er det vigtigste for Anja, at hun får stillet gode spørgsmål. Det handler om at få skabt kontakt og at få ny viden. Hun venter helt bevidst med at spørge til konkrete jobmuligheder til slutningen af mødet.

Anja oplever, at hun til kaffemøderne altid bliver spurgt: Hvem er du? Hvad kan du? Hvorfor lige denne branche? Derfor forbereder Anja sig grundigt til hvert eneste kaffemøde.

Forbered dig til kaffemødet

Selvom kaffemødet handler om information, så er det reelt din mulighed for at få gjort dig interessant for virksomheden – uanset om du mødes med en kontakt i dit netværk eller en potentiel arbejdsgiver. Forbered dig på at lave en kort præsentation, hvor du så konkret som muligt fortæller, hvad du kan bidrage med, og hvilke opgaver du kan løse.

Som en del af din forberedelse kan du eventuelt filme din præsentation. Det giver dig et reelt indtryk af din performance – og dermed bliver det tydeligt for dig, hvordan du kan gøre din præsentation endnu bedre. Du kan også få en ven til at give dig feedback.

Kaffemødet kan udvikle sig til en reel jobsamtale, og derfor skal du være forberedt på at blive spurgt om dine forventninger til løn. I vil næppe skulle forhandle løn nu, men ikke desto mindre skal du være forberedt på, at spørgsmålet eventuelt dukker op.

Sæt dig ind i de forskellige lønstøtte- og tilskudsordninger, så du kan informere vedkommende om dem, hvis det viser sig, at han eller hun er interesseret, men på grund af økonomien ikke har mulighed for at ansætte dig nu. Læs om tilskudsmuligheder: Innobooster, løntilskud og praktik (PDF)

Opdater dit CV og medbring det sammen med en liste over referencer. Forhåbentlig synes den person, du mødes med, at du er interessant – enten i forhold til virksomheden eller i forhold til folk i sit netværk, og så er det godt at have materiale klar.

Forbered en liste med spørgsmål, du gerne vil have svar på.

Inden Michael skal til kaffemøde med direktøren for en lille virksomhed, kigger han godt på virksomhedens hjemmeside for at blive klogere på deres forretningsområde. Derudover får han  inspiration fra sin researchliste til, hvilke opgaver, han vil kunne løse for virksomheden. Han kobler virksomhedens behov sammen med det, han kan og kommer frem til, at han vil kunne præsentere følgende på kaffemødet:

 • Jeg har de nyeste værktøjer inden for markedsføring af FMCG, der gør mig i stand til at kortlægge og målsætte mulige kundepotentialer.
 • Jeg kan sørge for, at kommunikationen til potentielle kunder rammer plet, både i tone og i forhold til deres behov.
 • Jeg kan komme med inputs og ideer i forhold til at afdække eksisterende kunders behov og ønsker.
 • Derudover har jeg redskaberne til at forbedre og udvikle jeres hjemmeside, så I i endnu højere grad vil kunne fange potentielle kunders opmærksomhed.

Hvordan sælger du bedst dig selv til en fremtidig arbejdsgiver? Se Mikkel forsøge sig med en elevatortale og få seks gode råd med på vejen.

Hvad gør du til selve kaffemødet?

Til kaffemødet er det en god idé at indlede med at anerkende vedkommende for at have taget sig tid til at mødes med dig. Fortæl, hvad du ønsker skal komme ud af mødet. Du er her for at researche.
 
Spørg ind til virksomhedens udfordringer og behov. Denne del af samtalen er den vigtigste og skal fylde meget. For det er her, du kan få viden om virksomhedens/branchens udfordringer og udviklingstendenser. Den viden skal du bruge, når du skal fortælle hvad du helt konkret kan bidrage med i virksomheden.

Hvis ikke din forberedelse har været god nok, kan du ikke stille de rigtige spørgsmål - og samtalen vil være spildt!

Vær lyttende, og hvis der dukker en oplagt mulighed op, så grib den og fortæl, hvilke opgaver du kan løse.

Søren skal til kaffemødet og har forberedt sig på, hvordan han vil gribe mødet an:

Tak, fordi du tager dig tid til at mødes med mig, det er jeg meget glad for. Jeg vil meget gerne vide noget om dit arbejde i Subiki - og om hvordan du er kommet så langt i din karriere. 

Det vil også  være en stor hjælp for mig, hvis du kan fortælle mig om udviklingstendenser/udfordringer i branchen.

Jeg vil sætte stor pris på  dine råd og input til min videre jobsøgning.

Skulle der være en jobmulighed her hos jer, er jeg naturligvis meget interesseret – hvis ikke, kender du så nogen, som det vil være oplagt for mig at kontakte?

Efter kaffemødet

Efter mødet er det en god idé at sende en mail og sige tak for et godt møde. Du kan vedhæfte dit CV i din takke-mail eller blot sætte et link ind til din LinkedIn-profil. Det er også en god idé at "connecte" med dine nye kontakter på LinkedIn.

Katja har gennem sine kaffemøder fået mange gode tips om stillinger, der snart bliver slået op.

Hun har ofte afsluttet med at spørge: Er der andre i dit netværk, jeg vil kunne kontakte? Kan du eventuelt skubbe mig i en anden retning? Er der noget, du vil anbefale mig at fokusere på?

På den måde får Katja skabt sig et "brand" og gjort positivt opmærksom på sig selv.

Femte fase – evaluer din indsats

Hvis det ikke efter et par måneder er lykkedes dig at få et job, er det en god idé at træde et skridt tilbage og reflektere over din jobsøgning. Stil dig selv spørgsmålene: "Hvad gør jeg godt?", "hvad kan jeg blive bedre til?", og "er der noget, jeg ikke rigtig er kommet i gang med endnu?".

Måske er du god til at få søgt mange opslåede job hver uge, mens det kniber med den uopfordrede kontakt til mindre virksomheder? Måske søger du ikke helt så bredt, som du lovede dig selv, da du begyndte. Ros dig selv for dét, du gør godt og justér din indsats, så du fremadrettet kan bruge mere tid på dét, der har fyldt for lidt indtil nu.

 

Afsæt tid

For at holde styr på det researcharbejde, der ligger foran dig, er det en god idé at oprette et Excelark med følgende kolonner. Det kommer til at være en hjørnesten i din research (klik på billede for stor version). 

Første fase – research

Troels er cand.merc.er. Han er lidt i tvivl om, præcist hvilke job han skal søge, da han både har kompetencer inden for marketing, økonomi, HR og indkøb.

Han sætter en uge af til sin research. Han søger primært stillinger for nyuddannede eller stillinger, der kræver op til fem års erfaring. Troels laver en liste i Excel med alle de interessante job og virksomheder, han har fundet frem til og søgt stillinger hos. 

Processen har gjort Troels klar over, at han både kan søge stillinger som personlig assistent, indkøber, marketingkonsulent og controller. Alle titler, han fandt frem til ved at læse stillingsannoncer og kigge på virksomhedens medarbejderes profiler på LinkedIn.

Nu har Troels fået titler at navigere efter, hvilket gør ham i stand til at oprette præcise jobagenter på de store jobsites, som betyder, at han får relevante stillingsopslag sendt direkte til sin mail.

Derudover kan Troels bruge listen, når han søger uopfordret, fordi han har fået ord på, hvilke opgaver han som cand.merc.er kan løse – og han kan overfor en kommende arbejdsgiver nævne en konkret titel, som de anvender i deres virksomhed.

Tredje fase - definér de opgaver, du kan løse

Peter er cand. scient. adm. og vil gerne arbejde som fuldmægtig i en styrelse.

I listen over jobs, han har søgt, kan han se nogle af de opgaver som en fuldmægtig løser. Listen indeholder bl.a. opgaver som:

 • udarbejdelse af oplæg, indstillinger og notater 
 • opfølgning på ansøgninger og bevillinger  
 • udarbejdelse af analyser og rapporter
 • kvalitetssikring
 • forhandling
 • planlægnings og koordineringsopgaver
 • mødeindstillinger
 • rådgivning
 • kommunikation
 • politikerbetjening
 • bestyrelsesbetjening

Når Peter nærstuderer listen, kan han se, at mange  af de opgaver som en fuldmægtig løser, er identiske med de opgaver, der indgår i stillinger, han også har søgt, som f.eks. PA, administrativ koordinator, eller konsulent i private virksomheder.  

Peter tager udgangspunkt i de opgaver og titler, der fremgår af listen, når han skal kontakte virksomheder uopfordret.

Forbered dig til kaffe - mødet

Hvordan sælger du bedst dig selv til en fremtidig arbejdsgiver? Se Mikkel forsøge sig med en elevatortale og få seks gode råd med på vejen.

Forbered dig til kaffe - mødet

Inden Michael skal til kaffemøde med direktøren for en lille virksomhed, kigger han godt på virksomhedens hjemmeside for at blive klogere på deres forretningsområde. Derudover får han  inspiration fra sin researchliste til, hvilke opgaver, han vil kunne løse for virksomheden. Han kobler virksomhedens behov sammen med det, han kan og kommer frem til, at han vil kunne præsentere følgende på kaffemødet:

 • Jeg har de nyeste værktøjer inden for markedsføring af FMCG, der gør mig i stand til at kortlægge og målsætte mulige kundepotentialer.
 • Jeg kan sørge for, at kommunikationen til potentielle kunder rammer plet, både i tone og i forhold til deres behov.
 • Jeg kan komme med inputs og ideer i forhold til at afdække eksisterende kunders behov og ønsker.
 • Derudover har jeg redskaberne til at forbedre og udvikle jeres hjemmeside, så I i endnu højere grad vil kunne fange potentielle kunders opmærksomhed.

Efter kaffe - mødet

Katja har gennem sine kaffemøder fået mange gode tips om stillinger, der snart bliver slået op.

Hun har ofte afsluttet med at spørge: Er der andre i dit netværk, jeg vil kunne kontakte? Kan du eventuelt skubbe mig i en anden retning? Er der noget, du vil anbefale mig at fokusere på?

På den måde får Katja skabt sig et "brand" og gjort positivt opmærksom på sig selv.