Nyuddannet

Det første job efter studie

Denne video fortælle dig en masse gode råd omkring din jobsøgning:

  • Vælg med hjertet
  • Din passion skal i spil
  • Jobsøgning er et fuldtidsarbejde
  • Du skal være professionel
  • Du må ikke sjuske med ansøgningen
  • Ansøgningen skal være målrettet, gennemtænkt og fremhæv din passion og motivation for det job du søger
  • CV'et skal også være i orden
  • Fremhæv din uddannelse, dine faglige og personlige kompetencer og hvad du laver i din fritid
  • Vær realistisk med de stillinger som du søger

Se mere i filmen og held og lykke med din jobsøgning

Relevante artikler til inspiration

Dimittend - dagpenge og indmeldelse

Hvis du står over for at afslutte - eller netop har afsluttet - en uddannelse, kan du blive medlem af CA på særligt attraktive vilkår. Har vi din optagelsesblanket senest 14 dage efter afslutningen på din uddannelse, vil du være berettiget til dagpenge allerede efter en måned. Du skal dog have bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.

Alternativet er at vente med at melde dig ind i CA til senere. Så kan du først melde dig ind, når du er i arbejde. Og du vil tidligst kunne være dagpengeberettiget et år efter indmeldelsen.

Hvis du allerede er i arbejde, når du bliver færdig med uddannelsen, kan du alligevel godt melde dig ind på dimittendvilkår. Så er du sikret dagpenge, hvis du senere bliver ledig.

Det får du i dagpenge

Du vil have ret til dagpenge en måned efter, du afslutter din uddannelse. Dagpengene er 668 kroner om dagen. Det svarer til 14.473 kroner om måneden.

Billigt kontingent

Basiskontingentet til a-kassen er 1.353,- kroner i kvartalet som fuldtidsforsikret. Dette kontingent dækker alle ydelser i a-kassen ud over efterløn. Vil du have mulighed for at gå på efterløn som 60-årig, skal du betale et ekstra efterlønskontingent i 25 år. Det er frivilligt, om du vil betale til efterlønsordningen. Du kan dog tidligst betale efterlønskontingent fra dit 30. år.

Størstedelen af dit kontingent betaler vi direkte videre til staten. Af dit samlede kontingent går kun 342,- kroner i kvartalet til a-kassens administrationsudgifter. Dette dækker også over gratis mulighed for at få lavet en personlighedstest, få karriererådgivning og coaching, samt deltage i en lang række kurser, seminarer, netværksmøder etc.

Indmeld senest 14 dage efter uddannelsens afslutning

Det vigtigste er, at du overholder 14-dags reglen. Dvs., at vi har din anmodning om medlemskab registreret hos os senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Regner du med at afslutte din uddannelse inden for de næste tre måneder, anbefaler vi dig at sende din indmeldelse allerede nu.

Uddannelsens afslutning

Uddannelsens afslutning - og dermed udgangspunktet for 14-dages fristen og det tidligste tidspunkt for optagelse i CA er ikke en entydig størrelse. Det kan være enten

a) tidspunktet, hvor den sidste karakter offentliggøres
b) tidspunktet, dit eksamensbevis udstedes
c) særligt om forhåndsgodkendelser

En kandidatuddannelse betragtes som afsluttet fra det tidspunkt, hvor censor og vejleder har underskrevet en forhåndsgodkendelse af dit speciale - Men kun, hvis der ikke efterfølgende er studieaktivitet. Hvis du skal forsvare specialet, betragtes det som studieaktivitet, og i så fald kan uddannelsen først anses som afsluttet, når du har forsvaret specialet.

Læs meget mere her: http://www.ca.dk/bliv_medlem/dimittend/dimittend2005-dagpengeogindmeldelse.html

Der kan være visse overlap i forhold til siden: Jobsøgning - så se også den for inspiration