Job-hopping: Sådan fastholder du dine medarbejdere

Danskerne skifter job som aldrig før. Faktisk er Danmark et af de lande i Europa, hvor flest skifter job. En opgørelse fra april 2018 udarbejdet af EU’s statistikbureau, Eurostat, viser, at Danmark i 2017 kun blev overgået af Island, når det kommer til antallet af erhvervsaktive, der skiftede job. Fænomenet har sat så tydelige spor på vores arbejdsmarked, at det har fået sit eget begreb: ’job-hopping’.

Ny generation af job-hoppere

Tendensen med hyppige jobskifter tegner ikke til at blive mindre fremover. Tværtimod. Generation Y og Z – det vil sige generationerne født fra 1980 og frem – udgør en stadig større del af arbejdsstyrken, og deres loyalitet over for en arbejdsplads er mindre end hos tidligere generationer. De henter en stor del af deres identitet i jobbet og søger derfor arbejdspladser med stærke værdier. De forventer opmærksomhed og feedback, spændende opgaver og mulighed for masser af interaktion. Får de ikke det, søger de hurtigt videre, og ifølge en artikel i Politiken* viser en fremskrivning fra London Business School, at en 20-årig i 2018 kan forvente at have helt op til 32 forskellige jobs i løbet af et arbejdsliv.

 Rekrutter rigtigt

En god rekrutteringsproces er et af de redskaber, der kan tages i brug for at sikre, at du får ansat den rette medarbejder til jobbet. Her kan eksempelvis en præcis og ærlig jobbeskrivelse være et afgørende led i forventningsafstemningen, så du undgår, at en ny medarbejder bliver overrasket eller ligefrem utilfreds, når han eller hun starter i den nye stilling.

Skab sociale rammer

Selv om der er tale om en generation af store individualister, så spiller det sociale en stor rolle i forhold til generation Y og Z’s arbejdsglæde. En måde at holde på dine medarbejdere er således at sikre, at både arbejdskultur og de fysiske rammer på arbejdspladsen skaber rum for social udfoldelse.

Work-life-balance

For generation Y og Z er det naturligt, at privatliv og arbejdsliv overlapper – de vil nærmest forvente det. Men derfor forventer og forlanger de også i højere grad end tidligere generationer en sund work-life-balance. Det kan således være en stor konkurrencefordel for en arbejdsplads at hjælpe medarbejderne med at skabe den balance. 

 

Faktaboks

Andelen af erhvervsaktive 25-64-årige, der er gået direkte fra ét job til et andet i 2017:

Island – 12,4 %
Danmark – 11,8 %
Storbritannien – 10,8 %
Tyskland – 9,3 %
Holland 8,8 %
Norge – 8,7 %
Finland – 7,8 %
Polen -7,2 %
Frankrig – 6,8 %
Spanien – 6,6 %
Sverige – 6,2 %
Italien – 4,4 %
Bulgarien – 3,2 %
Rumænien – 2,5 %

 

Kilde: Eurostat, april 2018

Gode råd til hvordan arbejdsgiverne holder på deres medarbejdere

At få en medarbejder til at blive i jobbet er oftest forbundet med store omkostninger. Alligevel bruger mange virksomheder kræfter på at holde medarbejderne på arbejdspladsen. Her er de mest effektive metoder.

Læs mere HER