Hvordan netværker man?

netværker jobindex ,charlotte junge, Foredrag og undervisning om bla. Netværk, kommunikation planlægning rådgivning coaching karriereudvikling

En god netværker - ifølge netværks-ekspert Charlotte Junge

I 2003 etablerede Charlotte Junge konsulentvirksomheden "JUNGE - fra tanke til løsning", og hun lever i dag af at arbejde inden for følgende 3 forretningsområder:

  1. Foredrag og undervisning om bla. Netværk, kommunikation, planlægning.
  2. Rådgivning og coaching vedrørende karriereudvikling
  3. Virksomhedsrådgivning, herunder virksomhedsinterne netværksprojekter, bestyrelses- og strategisparring, salgs- og markedsudvikling, rekruttering mv.

En god netværker - ifølge netværksekspert Charlotte Junge

Et godt netværk kan være vejen til at finde et nyt job eller nå dine mål for din karriere. Netværksekspert Charlotte Junge fortæller her om, hvordan du kan styrke og forme din karriere og fremtidige jobmuligheder ved at tænke i netværk.

Definitionen på netværk 

For at forstå, hvad det vil sige at være en god netværker, er det vigtigt at definere, hvad et netværk egentlig er – hvor vidt det rækker, og hvordan du bruger det. Dit netværk består af alle dine relationer – både de nære og perifere, de personlige og de professionelle. 
”Anvend mit Relevanskriterie, som ganske enkelt betyder, at du kontakter dine netværkskontakter, når du har noget relevant at give eller at tage. Det betyder også, at du skal behandle dine kontakter som netværkskontakter – ikke venner – og at der dermed ikke er en udløbsdato på, da det er helt ok at der kan gå år imellem, I har kontakt. På den vis kan du i princippet have et uendeligt stort netværk,” siger Charlotte Junge. 

Et stærkt netværk - netværker du i bredden? 

”Et godt og stærkt netværk er mangfoldigt. Det har både en god bredde og en god dybde. Samtidig skal der også både være en vis kvantitet og kvalitet i dit netværk; et godt netværk handler både om at kende mange, og om, at dem, du kender, er forskellige, dvs. har viden og kompetencer inden for mange forskellige områder,” fortæller Charlotte Junge. Selvom personer fra dit netværk beskæftiger sig med noget helt andet end dig, er et helt andet sted i deres liv/karriere end dig, interesserer sig for noget helt andet end dig mv., kan det netop være dem, der tilfører dig den ønskede nye viden eller kontakt, der leder til en ny karrieremulighed. ”Netop derfor vil jeg opfordre dig til at tænke uden for dine egne fagområder, interesseområder og kredse, når du netværker,” fortsætter Charlotte. 

En god netværker 

Det er vigtigt, at du i dit netværk bliver opfattet som en, der gerne vil give, fordi netværk handler om både at give og tage. Derfor er det vigtigt at tænke på, hvad du kan bidrage med i dit netværk.
Når du eksempelvis er ude i dine formelle netværk, og der er en, der står i en situation, jobmæssigt eller med deres firma, kan du så hjælpe? Kan du give dem et eller andet – noget viden, et råd, en kontakt…? At være en god netværker handler om at være god til at sætte sine relationer i spil. Hvis du bliver kendt, som én, der tænker netværk, så er netværket der også for dig, når du har brug for det. Når du først har skabt dig en rolle, som en der giver i et netværk, er det meget nemmere at bruge netværket til at få noget igen den anden vej. En god netværker er derfor en person, som giver til sit netværk og netværkets netværk uden nødvendigvis at forvente at få noget igen her og nu. 

Opbyg netværkskompetence - den autentiske netværker 

Uanset om du er indadvendt eller udadvendt, logisk eller følelsesmæssig, er det muligt for dig at opbygge et solidt netværk og blive en god netværker. At kunne netværke er en kompetence, næsten alle kan tilegne sig. Det handler om at finde sin personlige stil og kommunikere ærligt, præcist og situationsbestemt.
Her er det vigtigt at understrege, at det er afgørende, at du netværker autentisk. Netværkstankegangen må ikke blive en facade, som du tillægger dig, fordi du gerne vil opnå noget, men skal være en naturlig og integreret del af din livsstil og din måde at være i verden på. 

Netværk dit til nyt job 

Et godt netværk kan være vejen til at finde nyt job – ikke ment som i at du skal bede dit netværk om job, men at du skal bruge dit netværk til at få viden og kontakter på relevante områder og derigennem;
 

  1. brande dig selv/være synlig i forhold til relevante jobmuligheder.
  2. skaffe information om relevante jobs.

Faktisk kan netværk være vejen til alle dine mål, ligesom du ved at netværke kan hjælpe andre til at nå deres mål. 

Dit professionelle netværk - fysisk og virtuelt 

Anbefalingen er, at du både netværker ude i marked og virtuelt på f.eks. de sociale medier. ”Udarbejd din egen netværksstrategi som baserer sig på din personlighed og din situation - i de perioder hvor du har et konkret mål, skal du gå aktivt ud i netværket og bede om hjælp, mens du i de perioder, hvor du ikke har noget konkret, skal være der for dit netværk. Nogle gange vil du bruge meget tid på at netværke, mens du i andre perioder bruger mindre tid,” fortæller Charlotte Junge. 
Sociale medier som eksempelvis LinkedIn er et godt redskab til at vedligeholde dit professionelle netværk og udnytte dets potentiale. Det kræver, at du bruger LinkedIn aktivt; forespørger på input og kontakter samt lægger nyttige informationer, links osv. ud til gavn for dine kontakter.

 

”Netværk handler om at give og tage, men ikke på noget for noget-måden.

Det kan lyde naivt, men hvis du giver, så gør det for at hjælpe, for at se din viden, erfaringer m.v. blive anvendt til gavn for andre – og vær klar til at få igen. Ikke nødvendigvis lige umiddelbart efter og ikke nødvendigvis af alle, du har givet noget, men der kommer noget igen – og regnskabet bliver over tid udlignet ligesom på gynger og karruseller."

Citat fra bogen ”Netværk – vejen til målet” af Charlotte Junge 

Formelle netværk og netværksaktiviteter 

Hvis du har et ønske om at få sparring på et bestemt område, udvikle dig inden for noget, få viden om et nyt område mv., kan det være hensigtsmæssigt at gå ind i et eller flere formelle netværk. ”Og hvordan finder du så frem til de rette? – tjah, spørg i dit netværk om de kender til formelle netværk, der handler om det, du søger. Findes de ikke, kan du selv opstarte et netværk på området…” anbefaler Charlotte Junge.
Du kan også deltage i forskellige netværksaktiviteter, såsom konferencer, seminarer, sociale aktiviteter, blogs, online communities etc. og derigennem møde mennesker, som kan give dig det ønskede, og/eller hvor du kan bidrage med din viden, dine kompetencer etc. 

Tips til at få gang i dit professionelle netværk 

  • Lav en netværksstrategi og sæt dig nogle mål for, hvad du vil opnå
  • Udfordr dig selv – det gælder om at springe ud i det
  • Brug de sociale medier aktivt, og signalér at du også er villig til at give i dit netværk
  • Sørg for at komme ud til nogle arrangementer hvor du møder nye mennesker og derigennem udvikler dit netværk 

Sådan netværker du dig til private job

Hellere via netværk end opslag. Det er tendensen for små private firmaers rekruttering. Brug masser af tid på dit netværk, lyder rådet til jobsøgende.

Hvis du vil have job i et mindre privat firma, er det ikke stillingsopslag og jobdatabaser, du skal bruge al din tid på. Mange af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder er nemlig usynlige – medmindre du kender nogen, der kender nogen.

Vejen ind går snarere gennem netværk end gængse ansøgninger. Det bekræftes af en undersøgelse fra konsulenthuset Ballisager, der er privat jobaktør og arbejder med rekruttering.

Konsulentfirmaet har spurgt 586 offentlige og private firmaer, hvordan de fandt deres senest ansatte medarbejder, og blandt de små firmaer med under 50 medarbejdere er mønsteret tydeligt: 55 procent har brugt forskellige former for netværk til at skaffe kandidater, mens 42 procent slog stillingen op i et traditionelt jobopslag.

Disponér dine kræfter

Derfor skal man som jobsøgende nøje overveje, hvordan man bruger sin energi, forklarer Konsulenthusets direktør, Morten Ballisager.

”Mange har det bedst med opslåede stillinger. Men hvis man skal være rationel, skal man disponere tiden. Jeg vil sige, at man gerne skal bruge halvdelen af sin tid på netværksaktiviteter.”

For at få udbytte af sit netværk skal man ifølge Morten Ballisager kunne tre ting: danne sig et overblik over netværket, arbejde med det og udvide det.

Hvordan får man et godt netværk? (1 af 2)

Hvordan får man et godt netværk (2 af 2)

Netværk, netværk, netværk...

Rikke Thygesen fortælle om hvordan man netværker

Netværk: Sådan kommer du i gang

Rigtig mange har svært ved at komme i gang med at skabe et professionelt netværk. Hvad er et netværk, og hvad har man at byde ind med, hvis man står mellem job? Pernille F. Kristensen, der er karriererådgiver i DJ, giver her sit bud på, hvordan du kan gøre dit netværk frugtbart – og på sigt finde dit næste job gennem netværk.

Hvorfor skal man netværke?

Det er ganske simpelt: Fordi rigtig mange jobs i dag opstår gennem netværk. Ifølge Danmarks Statistik, startede 555.000 danske nyuddannede sidste år i nyt job – af dem fandt 183.000 jobbet via deres netværk. Og det er egentlig ikke så underligt for det er afsindigt dyrt at ansætte forkert. Af samme grund, vælger mange arbejdsgivere at ansætte en de kender, eller har fået anbefalet. Når man ansætter en, man kender eller har fået anbefalet virker risikoen ganske enkelt mindre.

Kommunikationsbranchen er præget af stærk netværksdannelse. Det bliver derfor ekstra vigtigt at sørge for, at få kommunikeret sine karrieremål ud i netværket. Kan dit netværk ikke hjælpe dig direkte med at opnå dine mål, kender de garanteret nogen, der kan.

Læs mange flere spørgsmål og svar HER

Udvid dit netværk

Sådan netværker du dig til et job

Det er hverken påtrængende eller nepotistisk at trække på sit netværk, når man søger job. Tværtimod. Netværk er et effektivt og udbredt redskab i moderne jobjagt. Så byg og brug dit netværk. Her giver Margrete Bak gode råd om, hvordan du netværker dig til et job.

Netværk, networking, netværksgrupper, erfa-grupper. Der er mange navne for det at ”trække på nogen, der kender nogen eller ved noget om noget”, når man skal have hjælp til at finde lejlighed, løse et teknisk problem, udfylde en selvangivelse – eller finde et job.

Netop i jobsøgningssammenhæng bliver netværk stadig mere udbredt. Det anslås, at netværk ligger bag 60 til 80 procent af alle jobskift eller stillingsbesættelser. Dette tal er måske lidt lavere for stillinger i det offentlige, hvor loven kræver, at alle ledige stillinger annonceres.

HVAD ER ET NETVÆRK?
Der findes netværk af mange forskellige typer:

·  Det åbne netværk
Det helt åbne netværk er ikke nedskrevet nogle steder og udgøres af en blandet skare af familie, venner, eks-kollegaer, tidligere undervisere, medlemmer af boligbestyrelsen osv. De har ikke nødvendigvis nogen fællesnævner og kan fungere i mange forskellige sammenhænge – når din computer skal ordnes, når du skal leje festlokaler, når du skal finde et sted at bo, når du skal bruge idéer til rejsemål, og når du har spørgsmål om virksomheder eller arbejdsliv.

Læs alt om alle de andre typer netværk HER