Hvad er dine stærke og svage sider?

What is your biggest weakness?

Hvad er dine svagheder? Sådan svarer du til jobsamtalen

Hvilke svagheder kan du trygt fortælle om, og hvilke skal du holde mund med til jobsamtalen? Karriererådgiver Edith Kahlke giver fem råd til, hvordan du præsenterer dine mindre flatterende sider over for en kommende arbejdsgiver

Af Sara Rosendal

Den er sikker hver gang. Ingen jobsamtale uden det ubehagelige spørgsmål: Kan du fortælle om dine svagheder? En situation, der for de fleste jobsøgere er ens betydende med klamme håndflader og usammenhængende sætninger. Men sådan behøver det ikke være. Læs karriererådgiver Edith Kahlkes råd til, hvordan du griber det uundgåelige spørgsmål an:

Kortlæg dine svagheder på forhånd

Kender du ikke dig selv, kan du ikke svare på spørgsmålet om stærke og svage sider. Det er desværre ikke nok at granske sin egen personlighed og diskutere personlige svagheder med sig selv. Bed i stedet familie, venner eller tidligere kolleger pege på dine mindre positive sider. Det er barsk, men særdeles brugbart, når du skal opnå bedre selvindsigt. Og uden selvindsigt kan du ikke sælge dig selv under jobsamtalen.

Lyv ikke, men…

Du skal ikke lyve, men heller ikke lægge hele paletten af personlige svagheder på bordet. Udvælg de punkter, som er relevante for jobbet, men lad være med at nævne karaktertræk, der decideret strider mod jobkriterierne. Der er ingen grund til at nævne flere svagheder. end du bliver bedt om. Beder intervieweren dig komme med tre svagheder, så fortæl kun om tre svagheder. Mange kandidater har tilbøjelighed til at fortælle for meget om sig selv, særligt hvis stemningen under jobsamtalen er afslappet, og de glemmer, at de indgår i et professionelt setting.

Vis, at du arbejder med dine dårlige sider

Beskriv konkrete situationer, hvor du er blevet opmærksom på dine svagheder og fortæl, hvordan du håndterede dem på en konstruktiv måde. Er du f.eks. usystematisk og dårlig til at organisere dit arbejde, så giv et eksempel på, hvordan du arbejder med den side af dig selv. Det sender et positivt billede af et menneske i bevægelse.

Drop klicherne

Undgå de værste klichéer som f.eks. at du er perfektionistisk og til tider arbejder for meget. Du risikerer at fremstå som en person, der drukner i detaljer og sidder for længe med opgaverne. Perfektionister har desuden ofte ry for at gå ned med stress og for at have svært ved at jonglere mange bolde på én gang.

Forbered dig på tricky spørgsmål

Den dygtige interviewer vil bede dig beskrive situationer, hvor du ikke har kunnet bruge dine styrker. Hvis du f. eks beskriver dig selv som et engageret og passioneret mennesker, vil intervieweren gerne høre dig fortælle om bagsiden af disse personlighedstræk . Du kan for eksempel fortælle, hvordan du håndterer opgaver, som ikke interesserer dig og på den måde vise, at du er et menneske, der kan arbejde i modvind. Den type tricky spørgsmål er en anden måde at bede dig fortælle om svagheder på, og hjælper intervieweren med at danne sig et billede af, hvordan du håndterer situationer, der ikke falder dig let. Det er med andre ord med til at give et mere troværdigt billede af dig.

Kilde: karriere.jobfinder.dk

Jobsamtalen: "Hvad er dine svage og stærke sider"?

Er du træt af spørgsmålet om styrker og svagheder? Og er du i tvivl om, hvordan du bedst kan besvare det?

Der er en lille forberedende øvelse, som du kan gøre for at kunne give bedre svar på lignende spørgsmål. Vi giver et lille eksempel på en interviewsituation:

Marie skal interviewe to kandidater til et job som kundeserviceansvarlig. Kandidaterne hedder Frida og William. Da hun stiller sit spørgsmål om svage og stærke sider, får hun følgende svar af Frida:

"Min styrke er, at jeg arbejder hårdt. Min svaghed er, at jeg bliver stresset, hvis jeg ikke kan holde en deadline på grund af forhold, der ligger uden for min egen kontrol."

Det er et fantasiløst svar. De fleste ser sig selv som "hårdtarbejdende" - Frida fremhæver ikke nogen unik egenskab.

William synes, at spørgsmålet er durkdrevent og begynder med at sige: "Jeg kan ikke rigtig komme på nogen svaghed" og fortsætter: "Måske kunne jeg være mere fokuseret. Min styrke er formentlig, at jeg er ret god til at håndtere mennesker. Jeg er let at tale med og bliver sjældent ophidset."

Dette svar begynder med en nægtelse og er senere vagt med ord som måske, formentlig, ret god og sjældent. Det giver ikke tillid.

Så hvordan svarer man bedre på dette spørgsmål?

Gennemtænk og vurdér dine kundskaber. Så vil du lettere kunne se dine styrker. Det er en øvelse, der kan være god at gennemføre før hvert interview. Lav en liste over dine kundskaber, og del dem op i tre kategorier:

1. Kundskabsbaseret kompetence: Kompetence, der er opnået gennem uddannelse og erfaring (f.eks. datakundskaber, sprog, eksamener, kurser og teknisk kompetence)

2. Kundskaber, der overføres: De "mobile" kundskaber, som du tager med dig fra job til job, f.eks. dine sociale evner og din kommunikationskompetence, dine analytiske og problemløsende evner, din sans for planlægning.

3. Personlighed: Dine enestående, personlige kvaliteter såsom fleksibilitet, humor, entusiasme, nysgerrighed, punktlighed osv.

Når du er færdig med at lave denne liste, kan du vælge tre til fem styrker, der matcher det, som arbejdsgiveren søger ifølge stillingsannoncen. Sørg for at kunne give specifikke eksempler, der illustrerer hvorfor dette er en styrke. hvis du skulle få efterfølgende spørgsmål.

Hvad er din svage side? Sandsynligvis et af de mest frygtede spørgsmål i et interview. Vi har alle svagheder, men hvem vil erkende dem i al offentlighed under et interview.

Den bedste måde er at vælge den mindst generende svaghed og så sørge for kun at understrege det positive. Vælg et negativt træk og kom så frem med en løsning på, hvordan denne svaghed kan håndteres. Undgå personlige træk og hold dig til professionelle svagheder.

For eksempel:
"Jeg er stolt over, at jeg kan se sammenhænge, men jeg må erkende, at jeg undertiden går glip af smådetaljerne. Derfor sørger jeg altid for, at der er en detaljeorienteret person i mit team."

Skriv dine svar ned
Skriv dem med en formulering, som du kan sige med selvtillid:

"Min styrke er, at jeg er god til at håndtere forandringer. Som kundeservicechef i mit tidligere arbejde lykkedes det mig at få ændret en negativ arbejdsatmosfære, og jeg fik skabt et stærkt team, hvor alle samarbejdede. Med hensyn til svagheder mener jeg, at mine lederegenskaber kunne være stærkere, men jeg arbejder konstant med at forbedre dem."

Når du får dette spørgsmål, skal du huske, at det intervieweren søger, er en person der matcher. Hun eller han danner sig et billede ud fra dine svar. Et enkelt svar alene vil naturligvis ikke forhindre dig i at få jobbet, hvis det ikke er noget helt specielt. Brug krudtet på dine styrker - det er jo det, som du har at tilbyde. Lad derefter intervieweren vide, at selv om du ikke er perfekt, så arbejder du på dine svagheder.