Guide: Det skal du sige, når du ringer uopfordret til en virksomhed

Har du overvejet at ringe uopfordret til en virksomhed – men droppet tanken, fordi du er i tvivl om, hvordan du skal gribe dialogen an? Så er denne konkrete guide lige noget for dig. I det følgende fortæller vi dig nemlig, hvordan du skal forberede dig på den uopfordrede dialog med en virksomhed – og samtidig giver vi dig nogle konkrete eksempler på, hvad du kan sige eller spørge om, når du ringer.

”Velkommen til den vigtigste dag i forløbet! Nu går du fra at være reaktiv til proaktiv i din jobsøgning.”

Sådan plejer vi at indlede vores workshops om virksomhedskontakt – bedre kendt som vores Ringe-workshops.

Og hvorfor kan det svare sig at være proaktiv?

Når du selv er opsøgende og proaktiv i din jobsøgning – f.eks. ved at ringe til virksomhederne – er det dig, der styrer slagets gang. Det er dig, der vælger virksomheden og ikke omvendt. Det er dig, der – ud fra virksomhedens behov – skaber din kommende stilling. Og vigtigst af alt: Du har ikke nogle andre konkurrenter til den stilling, som du er i gang med at skabe.

Så det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at vi laver workshops med det ene formål at ringe til virksomhederne. Én ting er, at det er noget af det sværeste i jobsøgningen. En anden ting er, at vi ved, at det virker. I hvert fald, hvis du griber det an på den rigtige måde.

72% af virksomhederne synes eksempelvis, at det er en god eller rigtig god idé, at du ringer, inden du sender en uopfordret ansøgning afsted. Samtidig oplever 7 ud af 10 virksomheder, at det kun er hver tiende jobsøger, der ringer uopfordret (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2012).

,uopfordret ansøgninger, ansøgninger ansøgning

I det følgende gennemgår vi ”faserne” i et uopfordret opkald til en virksomhed og giver dig konkrete eksempler på, hvad du kan sige til virksomheden.

Sidder du klar med notesblokken og din schweiziske Mont Blanc-fyldepen?

Så kommer der nogle konkrete gloser her. Og hvis du er den mere digitale type, kan du nøjes med at gemme denne artikel som bogmærke eller PDF (se længere nede på siden).

Step 1: Forbered dig grundigt, inden du ringer

Inden du ringer til en virksomhed, er det – ligesom så meget andet i jobsøgningen – helt afgørende, at du forbereder dig. Men prøv at finde en balance mellem forberedelse og handling.

Du bør som minimum gøre følgende, inden du ringer:

 • Gå ind på virksomhedens hjemmeside – find organisationsdiagram, kontaktpersoner, interessante vinkler til en samtale mm.
 • Følg/like virksomhedens profiler på sociale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)
 • Brug Google til at finde artikler på Børsen, Berlingske, tidsskrifter osv.
 • Formålet med dit opkald

Det sidste punkt er det klart vigtigste og kommer til at sætte dagsordenen for dit opkald:

 • Søger du information?
 • Vil du have kontakt til en bestemt person i organisationen?
 • Vil du spørge om muligheden for at sende CV/ansøgning?
 • Går du efter et ”kaffemøde?”
 • Vil du spørge om lov til at ringe tilbage, hvis de ikke har tid nu?
 • Vil du tilbyde virksomheden løntilskud eller virksomhedspraktik?

Step 2: Introducér dig selv – og spørg dig frem

Selvom du har nærstuderet virksomhedens organisationsdiagram, kan det være svært at vide på forhånd, hvem du skal snakke med.

Derfor skal du forholde dig lidt ligesom en smartphone-løs turist, fanget i en storby i midt 80’erne: Spørg dig frem!

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan introducere dig selv:

 • Goddag, mit navn er NN – jeg skal høre om du kan hjælpe mig med XX…
 • Jeg vil gerne tale med den hos jer, der har ansvaret for personalet? (få navn på vedkommende, titel, navn på den afd. han/hun sidder i, mail, dir. tlf. eller mobil)
 • Kan du sætte mig i forbindelse med én der kan hjælpe mig med at afklare nogle spørgsmål i forhold til job-muligheder hos jer?
 • Kan du sige mig, hvem der kan hjælpe mig med at afklare muligheder i forhold hertil? (personaleleder, afdelingschef, direktør, HR-afdeling eller HR-medarbejder eller anden person med beslutningskompetence ift. ansættelse af medarbejdere)

Når du er igennem til rette person, kan du fortsætte med følgende:

 • Goddag.. mit navn er NN – Jeg er udd. NN/har erfaring med/jobønsker – og har et stort ønske om at komme i job hos jer – er det noget du kan hjælpe mig med?
 • Hvem vil kunne hjælpe mig med det? (igen, sørg for at få navn på vedkommende, titel, navn på den afd. han/hun sidder i, mail, dir. tlf. eller mobil)
 • Er der en e-mail, jeg kan skrive til eller et direkte telefonnummer. jeg kan vende tilbage til?
 • Jeg er for tiden jobsøgende… jeg forventer ikke, I har et job til mig (det ville da være dejligt) – men ringer for at få gode råd og information ift. mit felt/område…
 • Jeg synes, at I virker som en interessant virksomhed, som arbejder med nogle af de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde med.
 • Jeg har fra flere i mit netværk hørt godt om jer (at I er en god arbejdsplads)…

Step 3: Fortæl hvordan du kan hjælpe dem på maks ½ minut

Nu er det blevet tid til din elevatortale. Du ved, den tale, hvor du bruger ½-1 minut på lynhurtigt at gøre dig så relevant som muligt. Så frem med Sælger-Helge og ud med Jantelovs-Jens – i hvert fald i de næste 60 sekunder.

Det er vigtigt, at du sørger for at være konkret og giver eksempler på programmer, opgaver, områder mm., som du vil kunne varetage. Måske du også har en idé om, hvilken afdeling, du kunne se dig selv i? Så nævn det gerne. Jo mere konkret, jo bedre.

Du kunne for eksempel sige:

Jeg vil især kunne ta’ mig af opgaver indenfor/i forhold til…

Administration: Har erfaring som AC-medarbejder, hvor jeg lavede generalist-opgaver
Kundekontakt: Jeg er fra mit studiejob X vant til at tale med mange forskellige mennesker
Marketing – og salg: Jeg har arbejdet med opsøgende salg, sociale medier, tekster mm.
Kommunikationsopgaver: Jeg er god til at formulere mig på skrift, strategisk niveau, organisere opgaver på tværs af afdelinger mm.

Jeg forestiller mig, at jeg ville passe rigtig godt ind i jeres kommunikations-team, hvor jeg kan se, at I bruger mange ressourcer på tekstarbejde, sociale medier osv.

Step 4: Har I erfaringer med og kendskab til virksomhedspraktik og løntilskud?

Virksomhedspraktik og løntilskud er to gode muligheder for at få foden indenfor i en virksomhed, hvis man er ledig – og en god mulighed for at fortsætte dialogen.

Ved at nævne de to muligheder, gør du nemlig jeres dialog langt mere konkret og nemmere at forholde sig til.

Du kunne eksempelvis spørge:

· Kender du nogle af de ordninger, man kan bruge som jobsøger?

· Har I erfaringer med praktik og /eller løntilskud? Som jobsøgende og dagpengemodtager har jeg mulighed for at tilbyde jer 4 ugers arbejdskraft, som ikke koster jer noget (evt. nævn mulighed for 3-12 mdrs. ansættelse med tilskud)

· Hvordan ser det ud med mulighederne for at komme i praktik eller løntilskud hos jer?

I denne del af dialogen kan du bruge nogle af de argumenter, der taler for at benytte de to ordninger. Der er nemlig masser af fordele at hente – både for dig og for virksomheden. Men start med virksomhedens fordele.

 • Virksomhedspraktik:
  Som jobsøgende kan du blive tilknyttet en virksomhed i virksomhedspraktik i fire uger. 
  Hent vores faktaark om virksomhedspraktik her.
 • Løntilskud:
  Som jobsøgende har du også mulighed for at blive tilknyttet en arbejdsplads i 3 måneder – hvis det er en privat virksomhed – og 4 måneder – hvis det er en offentlig virksomhed.

Hent vores faktaark om privat løntilskud her!

Hent vores faktaark om offentlig løntilskud her!

Step 5: Husk at få noget med på vej ud af – røret

Ligesom enhver god sælger ville gøre, skal du huske at få noget med dig fra din dialog med virksomheden (= dit salgsmøde).

Din afslutning på dialogen afhænger selvfølgelig helt af, hvad I er kommet frem til undervejs. Men du kan overveje at runde af på en af følgende måder:

· Tak for snakken – det har været meget spændende at høre om NN… (projekt, virksomhed etc.) 

· Skal jeg ikke sende dig mit CV, så du kan danne dig et indtryk af min baggrund… så kan vi tales i næste uge, når du har haft tid til at se på det? 

· Hvad siger du til at mødes – måske en dag – f.eks. onsdag i næste uge? 

· Kunne der være andre i jeres organisation, der kunne have glæde af mine kompetencer?

· Kan du pege på nogen i dit netværk, som for mig kunne være interessante at tale med, og som kan hjælpe mig videre?

Din checkliste til uopfordrede opkald

✔ Udarbejd en bruttoliste over interessante virksomheder

✔ Lav noget research på den enkelte virksomhed – men husk balancen mellem research og handling

✔ Definér dit formål for opkaldene

✔ Ring og introducér dig selv

✔ Find ud af, hvem du skal tale med

✔ Hav styr på din elevatortale

✔ Husk at få noget med på vej ud af røret

✔ Enjoy the ride!

 

Kilde: Konsulenthuset Ballisager

Hvad er vigtigt i de uopfordrede ansøgninger?

Har du overvejet at ringe uopfordret til en virksomhed – men droppet tanken, fordi du er i tvivl om, hvordan du skal gribe dialogen an? Så er denne konkrete guide lige noget for dig. 

Læs mere HER