Gode råd til jobsamtalen

Formålet med samtalen er at finde ud af, om du matcher arbejdsopgaverne, og om der er den rette kemi mellem dig og arbejdspladsen.

Du er indkaldt til samtale, og din opgave er nu at overbevise ansættelsesudvalget om, at du er den rette person til jobbet. Det handler kort sagt om at finde ud af, om dine kompetencer matcher arbejdsopgaverne, og om kemien mellem dig og arbejdspladsen er i orden. Læs her, hvordan du sælger dig selv bedst muligt.

Forbered samtalen

Forberedelse er det halve arbejde. Jo bedre forberedt du er - jo mere research du har lavet - desto bedre kan du tale dig ind i jobbet og vinkle dine svar og spørgsmål, så du viser, at du har forstået, hvad jobbet går ud på.

Du skal derfor bl.a. have styr på, hvordan de forskellige arbejdsopgaver er vægtet i stillingen, og hvilke værdier arbejdsstedet står for. Med udgangspunkt i dette, skal du præsentere dig selv og dine kompetencer så fremadrettet og professionelt som muligt.

Din præsentation

I starten af samtalen vil du ofte blive bedt om at 'sige noget om dig selv'. Forbered en lille tale på maks. et par minutter med fokus på, hvad der er vigtigt at fortælle om dig selv, så du fremstår som svaret på den profil, de søger.

Tænk også på, hvilke personlige egenskaber, du med fordel kan trække frem. Du skal give et billede af dig selv - både fagligt og personligt – som viser, at du har tjek på jobindholdet og har de erfaringer, der skal til for at lykkes i jobbet. Lav en præsentation, hvor du positivt og fremadrettet formulerer, hvad du har med dig af relevans for jobbet. Øv dig på den mange gange foran spejlet.

Motivation og engagement

I din ansøgning har du sandsynligvis skrevet, hvorfor du søger stillingen. Hold fast i det og fokuser på dine positive bevæggrunde for at søge jobbet.

På enhver arbejdsplads vil man gerne have motiverede medarbejdere, så du vil også blive bedømt på din positive interesse, som du fx kan vise ved at fortælle, hvorfor du har søgt stillingen, og hvorfor du rigtig gerne vil have den. Forbered dig evt. ved at besvare spørgsmålet: ”Tre gode grunde til, at jeg søger jobbet”.

Hvorfor skal vi ansætte dig?

For at svare på det spørgsmål skal du igen tage udgangspunkt i dine kompetencer og erfaringer. Fortæl fx hvordan du vil gribe arbejdsopgaverne an. Eller forbered en succeshistorie, hvor du viser, hvordan du er lykkedes med at løse en svær opgave, der har lighedspunkter med de arbejdsopgaver, du skal løse i den givne stilling.

Du kan også fokusere på din arbejdsstil, fordi netop din arbejdsstil gør, at du er velegnet til at skabe resultater i det kommende job. Eller træk de teoretiske metoder frem, der gør dig selvskrevet til at få jobbet.

Dine spørgsmål til jobbet

Spørgsmål til arbejdsgiver er en meget vigtig del af forberedelsen. Dine spørgsmål skal vise, at du har sat dig ind i jobindholdet og er interesseret i jobbet. Spørger du fx til, hvor længe en medarbejder bruger på en bestemt arbejdsopgave, viser du, at du er bevidst om, at du ikke har uanet tid til at løse dine arbejdsopgaver.

Spørg også ind til kerneopgaverne. Forhør dig om den vigtigste udfordring i jobbet og succeskriterierne for den kommende medarbejder. Spørg til muligheder for kollegial sparring – og sparringsmuligheder med chefen.

Typiske spørgsmål til dig

Succesopskriften på, hvordan du til enhver tid performer perfekt til en samtale findes ikke, da forløbet af samtalen afhænger af de mennesker, der deltager i den. Men har du forberedt dig godt, kommer du langt. Forbered derfor også svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvorfor skal vi lige præcis ansætte dig?
 • Hvad finder du særligt interessant i jobbet?
 • Hvorfor vil du arbejde for os?
 • Hvilke betænkeligheder har du med jobbet?
 • Giv et konkret eksempel på, hvordan du typisk vil løse en sådan opgave (afhængig af jobindholdet).
 • Hvordan kan man se, at du er xxx (et eller flere af de tillægsord, du har brugt i ansøgningen. Fx resultatorienteret, fleksibel, dynamisk eller …).
 • Hvad er din største styrke, og hvordan kommer den til udtryk?
 • Hvad er din største svaghed (se det som et udviklingspunkt), og hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvor længe har du været ledig? Hvad har du brugt tiden på?
 • Hvilke forventninger har du til din kommende chef?
 • Hvordan vil du bidrage til teamets udvikling?
 • Hvad er dine fremtidsmål?

Forbered dig på spørgsmål om løn

Du kan blive spurgt om dine forventninger til løn allerede under første jobsamtale. Du bør forberede dig ved at tjekke lønniveauet i branchen inden jobsamtalen, og du skal også have tænkt over, om betalt mobil, hjemmecomputer, ekstra feriedage osv. er vigtigt for dig.

Kom med et ambitiøst, men realistisk udspil - og kend din smertegrænse. Forbered dit lønudspil.

Spørgsmål arbejdsgiver ikke må stille

Fra tid til anden hører vi i Djøf om, at en arbejdsgiver har stillet spørgsmål til planer for graviditet, barsel, adoption, religiøs overbevisning mv. Det er ikke lovligt, men det bliver det ikke nemmere af, når man sidder i situationen.

Det bedste råd er at glide af på det ved fx at sige, at du ikke har aktuelle planer om børn, og at du anser din religiøse overbevisning for et privat anliggende. Sagt i det rigtige - afdæmpede - tonefald, kan du parere mange nærgående spørgsmål uden at virke uhøflig.

Er du blevet afskediget - og skal du fortælle det?

Er du blevet afskediget, kan det være en god idé, hvis du før samtalen øver dig i at fortælle kort, neutralt og objektivt, hvad opsigelsen skyldes, uanset om der har været tale om en fyringsrunde eller en individuel opsigelse.

Undgå at opsigelsen kommer til at fylde for meget i samtalen. Din motivation, dit engagement og dine kompetencer skal være i fokus, og hvis du endelig skal tale mere om opsigelsen, skal du gøre det afklaret og fremadrettet. Brug det til at virke endnu mere overbevisende i forhold til det nye job, som du er til samtale på.

Referencer

Tag et par referencer med fra tidligere arbejdspladser og udlever dem, hvis de beder om det. Referencer kan være tidligere chefer, kolleger eller medarbejdere, som du ved, vil tale positivt om dig. Du har i forvejen fortalt dem, at du er jobsøgende, så de er forberedt på at blive kontaktet. Læs flere gode råd om, hvordan du får det bedst mulige ud af dine referencer.

Kilde: Djøfs Karriereguide

Faldgruberne i et telefon interview

Læs om faldgruberne i et telefoninterview HER