Kompetencer

Hvad er kompetencer egentlig?

Der findes et hav af forskellige definitioner af kvalifikationer og kompetencer og man kan bruge lang tid på at diskutere, hvad kompetencer egentlig er for en størrelse. På www.kompetenceweb.dk arbejdes der med en simpel definition.

Kvalifikationer er viden, færdigheder eller holdninger. Det kan forstås som det, man stræber efter at bibringe eleverne/de studerende/kursisterne i fx uddannelsessystemet. Kompetencer er at kunne dét, der er nødvendigt for at kunne varetage sine arbejdsopgaver på et højt kvalitativt niveau. Kompetence er måden, man bruger sine kvalifikationer på i praksis, altså evnen til at løse en opgave. Man kan godt have nogle kvalifikationer på papiret – fx et kursus i Microsoft Access databaser – men det er ikke ens betydende med, at man har kompetencerne til i praksis at arbejde i Access databaser.  

Forskellen på personlige og faglige kompetencer

Vi har på www.kompetenceweb.dk valgt at operere med en opdeling af faglige og personlige kompetencer. Det kan imidlertid for mange mennesker og i mange jobs være vanskeligt at lave en sådan opdeling i faglige og personlige kompetencer. Særligt i mange servicejobs har personlige kompetencer meget stor betydning for fagligheden og kvaliteten i opgaveløsningen. Vi mener imidlertid, at differentieringen giver en mere nuanceret mulighed for at arbejde med udvikling og afklaring af kompetencer. 

De faglige kompetencer er de kundskaber og færdigheder, som man bruger i sit job. Det er måden man bruger de kvalifikationer, man har fået gennem uddannelse og gennem sit arbejde. Det kan fx være kompetencer som borgerbetjening, projektledelse, forhandlingsevne, skriftlig formidling, sårbehandling, visitering eller undervisningskompetence. Vi har valgt ikke at forhåndsdefinere de faglige kompetencer. Det skyldes, at de kommunale medarbejdere varetager så bred en vifte af stillinger, jobfunktioner og opgaver, at en liste med faglige kompetencer enten ville blive uoverskuelig lang – og sikkert stadig ikke være fuldkommen, eller den ville være for generel og dermed for intetsigende at bruge.

De personlige kompetencer er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan man tackler og udfører sit arbejde i det daglige og ens samarbejds- og kommunikationsevner. Om man fx er rolig, er analytisk, omstillingsparat, fleksibel, kan indgå i sociale relationer, opbygge netværk osv. Hvordan dine personlige kompetencer kommer til udtryk hænger således også sammen med de mennesker, du arbejder sammen med.

Generelle og specifikke kompetencer

Hvad er du god til? Brug kompetenceafklarings-skemaet til at blive afklaret og få sat ord på hvad du er god til: tidligere stillingsbetegnelser, opgaver du har løst, hvilke resultater du har haft, dine faglige kompetencer, dine generelle kompetencer og personlige kompetencer

Kompetenceafklaring

Hvad kan du? Hvad er du god til? Hvad er dine kompetencer?