Funktionærloven

Funktionærloven

Hvis du er funktionær, sikrer funktionærloven dig en række rettigheder. Læs om opsigelsesvarsel for funktionærer, løn under sygdom og ferie, m.m.

I tvivl om funktionærloven gælder for dig? Se om du er ansat som funktionær.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsler

Hvis din arbejdsgiver siger dig op, ifølge funktionærloven, gælder følgende opsigelsesvarsler.

Anciennitet

Opsigelsesvarsel

0 - 6 mdr.        

1 mdr.

6 mdr - 3 år

3 mdr.

3 - 6 år

4 mdr.

6 - 9 år

5 mdr.

9 år eller mere

6 mdr.

 

Opsigelsesvarslets længde skal medregnes i din anciennitet.

Eksempel: Din arbejdsgiver vil opsige dig med 1 måneds varsel. Det kan han kun, hvis du har været ansat i under 5 måneder.

Krav til opsigelsen

Funktionærloven giver dig krav på at få en skriftlig opsigelse, samt på at få en begrundelse for opsigelsen.

Den ansattes opsigelsesvarsel

Dit opsigelsesvarsel er 1 måned - der kan dog være aftalt forlænget varsel. Hvis det er tilfældet, skal din arbejdsgivers varsel overfor dig være forlænget tilsvarende oveni ovennævnte varsler.

Varslerne skal afgives

Til disse varsler skal lægges den løbende måned, da varslerne altid udløber til udgangen af en måned. Der kan aftales en prøvetid på max 3 måneder, hvor opsigelsesvarslet kan være 14 dage. Er du tidsbegrænset ansat, ligger opsigelsestidspunktet allerede fast ved ansættelsens start.

Forkert varsel

Kontakt straks din arbejdsgiver, hvis opsigelsesvarslet er for kort og gør opmærksom på det. Ellers kan du risikere at miste både løn og evt. dagpenge for en periode. Er du i tvivl, om dit varsel er rigtigt, så kontakt din A-kasse eller fagforening, og vi kan hjælpe dig med at finde det korrekte varsel.

Forhold i opsigelsesperioden

Du er fortsat ansat og skal som udgangspunkt møde på dit arbejde som normalt. Du har dog som funktionær ret til i opsigelsesperioden at gå til jobsamtaler i arbejdstiden. Så vidt muligt, skal du forsøge at lægge disse samtaler uden for arbejdstiden. Husk altid at informere om fraværet til din arbejdsgiver.

Er opsigelsen rimelig      

Som funktionær med mere end 12 måneders anciennitet er du beskyttet mod urimelig afskedigelse. Det vil sige, at der skal være en rimelig begrundelse for at sige dig op og for, at det lige skal være dig frem for en anden.

Læs mere om urimelige afskedigelser

Ansat mere end 12 år 

Funktionærloven giver dig ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter 12 års ansættelse. Godtgørelsen stiger hvis du har været ansat i 15 eller 18 år.

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse

Klausuler

Det er muligt, at du i din ansættelseskontrakt er omfattet af en kundeklausul eller en konkurrenceklausul.

Kilde: Krifa