Frivilligt arbejde

Her finder du information og regler vedrørende frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde kan være en god måde at opkvalificere sig eller holde sine kompetencer ved lige på. Og for mange er det en god måde til bruge sig selv og samtidig få en platform med relevant netværk.

Normalt skal alt arbejde oplyses på dagpengekortet og trækkes fra i dagpengene. Det gælder såvel lønnet som ulønnet arbejde, også selv om arbejdet udføres uden for normal arbejdstid eller på helligdage.

Der er dog nogle muligheder for at udføre aktiviteter eller frivilligt, ulønnet arbejde, uden at det medfører fradrag.

Hvis du overvejer at udføre frivilligt arbejde, mens du får dagpenge, er det vigtigt, du sørger for at få en godkendelse fra Akademikernes A-kasse.

Hvad er betingelserne?

Betingelserne er bl.a., at aktiviteten/arbejdet foregår i Danmark, ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, og at man ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser.

Desuden skal det udføres for en frivillig organisation/forening, hvis formål ikke er at skabe overskud.

Frivilligt ulønnet arbejde og aktiviteter inddeles i 3 kategorier:

1. Aktiviteter

Aktiviteter i frivillige foreninger/organisationer medfører ikke fradrag og er kendetegnet ved, at det ikke udbydes som almindeligt arbejde, og at det ikke kræver en særlig uddannelse. Aktiviteterne er typisk hobbyprægede aktiviteter, som man deltager i af interesse.

Det kan fx være:

 • Almindeligt forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder mv., fx servere og lave kaffe, hjælpe med madlavning, snakke med gæster osv.
 • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde - kirkelige-, kulturelle-, beboerforeninger, fx spejderklubben, frimærkeforeninger, bridgeklubber eller hobbyforeninger.
 • Idrætsaktiviteter, herunder som træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere.
 • Besøgsven, herunder indkøbshjælp, nabohjælp.
 • Indsamler for nødhjælpsorganisationer eller ekspedient i genbrugsbutikker under fx Dansk Røde Kors eller aktiviteter i humanitære organisationer.

2. Frivilligt, ulønnet arbejde

Frivilligt ulønnet arbejde, der udføres for frivillige organisationer, kan udføres i op til 15 timer om ugen uden fradrag. Dette gælder for arbejde, der udbydes som lønarbejde eller kræver en særlig uddannelse.

Det kan fx være:

 • rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse om fx sociale forhold og rettigheder samt økonomiske spørgsmål
 • Præst eller psykolog på krisecenter, i social/humanitære institutioner/organisationer/foreninger for fx udsatte grupper
 • jurist i retshjælp.

3. Frivilligt, ulønnet arbejde vedrørende organisationens primære drift/vedligeholdelse

Frivilligt arbejde, der vedrører organisationens/foreningens primære drift og vedligeholdelse, medfører som hovedregel fradrag i dagpengene fra første time. Det gælder:

 • Primær drift - fx personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring, men også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre, fx udbringning af mad til ældre.
 • Vedligeholdelse - det vil sige funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden, såsom tilførsel af vand, varme eller el (arbejde som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation). Vedligeholdelse kan fx også være varetagelse af den daglige rengøring, malerarbejde og lignende.

Primære driftsopgaver, der er undtaget fra fradrag

Du kan få dagpenge uden fradrag samtidig med primære driftsopgaver, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Det kan fx være mindre administrative opgaver (fx arkivarbejde, omstilling eller receptionistopgaver) samt mindre koordineringsopgaver (fx i forbindelse med indsamlinger, formidling af frivilligt arbejde, sammensætning af vagtplaner mv. eller arbejde som bogholder eller revisor i mindre foreninger, klubber mv.).

Vedligeholdelsesopgaver, der er undtaget fra fradrag

Der fradrages ikke for vedligeholdelsesopgaver, hvis det ulønnede arbejde:

 • kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig
 • udføres lejlighedsvist
 • altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.
 • i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft
 • kan udføres uden, at der kræves autorisation.

Eksempler på vedligeholdelse, der ikke medfører fradrag, er lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset, maling af klubhuset eller af spejderhytten, opkridtning af boldbaner, vinterklargøring af søspejdernes både og lignende.

Kontakt altid Akademikernes A-kasse, hvis du er i tvivl, om det, du laver, medfører fradrag i dagpengene.

Se mere om job som frivillig på nedenstående hjemmesider:

www.frivilligjob.dk

www.seniorerudengraenser.dk

Kilde: Akademikernes A-kasse - https://aka.dk/jobinspiration/andre-genveje-til-nyt-job/frivilligt-arbejde