Efterløn

Med efterløn kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når alderen, hvor du kan gå på folkepension. Du kan få efterløn, hvis du har betalt til ordningen og opfylder nogle bestemte krav.

Artikler om efterløn

Det du skal vide om efterløn - 2 års reglen

Det du skal vide om efterløn og ferie

Efterlønsreform 2012 - født 1-1-63 eller senere

Det du skal vide om efterlønsbevis

Det du skal vide om efterløn - ansøgning om efterløn

En treårig efterlønsordning

En treårig efterlønsordning bliver nu gradvist indført de kommende år. Den er fuldt implementeret i 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år.

Et bredt flertal i Folketinget har den 21. december 2011 vedtaget en ny treårig efterløn.

Treårige efterløn og højere efterlønsalder
Hovedelementerne i den ny efterløn er:

  • Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år. Den kan stige yderligere, hvis levealderen stiger.
  • Efterlønsperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år.
  • Fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet, så det ikke længere bliver så fordelagtigt for personer med høj pensionsopsparing at gå på efterløn.

Den treårige efterløn er fuldt implementeret i 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år.

Efterlønsalderen kan blive højere end 64 år for dem, der er født i 1963 eller senere, fordi efterløns- og folkepensionsalderen kan blive justeret i forhold til levealderen. Så hvis danskerne de kommende årtier lever længere, kan efterløns- og folkepensionsalderen blive sat yderligere op

Alle, der er født før 1954, har fortsat mulighed for at gå på efterløn som 60-årig og modtage efterløn i fem år. De nye regler berører heller ikke de nuværende efterlønsmodtagere.

Du kan her få overblik over, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor længe du kan modtage efterløn

Læs mere om de nye efterlønsregler

Efterlønsbidrag kan udbetales kontant og skattefrit fra 2. april til 1. oktober 2012
Da efterlønsreglerne bliver ændret væsentligt, får alle under 60 år, der har betalt til efterlønsordningen, mulighed for fra 2. april til og med 1. oktober 2012 at få deres efterlønsbidrag tilbage kontant og skattefrit. Har man fx indbetalt efterlønsbidrag i alle årene siden 1999, kan man få udbetalt cirka 67.000 kroner.

Det er vigtigt, at man nøje overvejer, hvad der er mest rigtigt for én selv. Hvis man vælger at få sine efterlønsbidrag udbetalt, melder man sig samtidig permanent ud af efterlønsordningen. Derfor kan det være en rigtig god idé at søge vejledning hos sin a-kasse, inden man træffer sit valg. Det er også a-kassen, som har overblik over, hvor mange penge man eventuelt kan få udbetalt.

A-kasserne kontakter alle
Alle under 60 år, der har indbetalt efterlønsbidrag, bliver i perioden frem til april 2012 kontaktet af deres a-kasse med information om de nye regler og muligheden for at få deres efterlønsbidrag udbetalt. Det gælder også, selvom man ikke længere er medlem af en a-kasse.