Den gode ansøgning

Opskrift på en jobansøgning

Der er ingen simpel opskrift på en god ansøgning. Men inspiration, idéer og input er der nok af – få hjælp af Regitze Rose, HR-chef i AS3 Companies, når hun gennemgår den opfordrede og den uopfordrede ansøgning og hjælper dig på vej i skriveprocessen.

 
    Af:
    Regitze Rose,
    HR-chef i
AS3 Companies

For at din jobsøgning kan være effektiv og målrettet, er det vigtigt, at du har et gennemarbejdet og opdateret ansøgningsmateriale at sende ud. Derfor bør du hele tiden arbejde med dine ansøgninger og dit CV.

Når du søger job, er det væsentligt, at du kan ”sælge” dig selv og de kvalifikationer og kompetencer, du har. Du skal fortælle virksomheden om dine kvaliteter, og især skal du fortælle virksomheden, hvad den vil få ud af at ansætte lige netop dig.

Målret ansøgningen rigtigt

Det allervigtigste i arbejdet med at skrive en ansøgning er at få målrettet ansøgningen. Derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om den person, der skal læse din ansøgning.

Hvad indikerer jobannoncen, virksomhedens hjemmeside og eventuel kontakt til medarbejdere om stilen i virksomheden – er den formel eller uformel? Tænk på stilen og formuleringerne, når du udarbejder din ansøgning, og dermed på det sprog, du bruger.

Vil du søge en stilling i reklame- eller PR-branchen, og kan du ved telefonsamtalen fornemme, at tonen er uformel og stilen afslappet, så er det en god idé, at du gør din ansøgning mindre formel og måske endda lidt mere kreativ.

Job indenfor reklame og PR? Se de mange ledige stillinger ►►

Søger du derimod en stilling inden for f.eks. jura, økonomi eller forvaltning, og fornemmer du, at virksomheden eller institutionen er mere formel, bør din ansøgning søge at ramme denne stil.

Tænk på, at ansøgningen er den første side i det brev, din læser vil læse. Du kan derfor se ansøgningen som dit ”ansigt udadtil”, når du søger job. Ansøgningen er din mulighed for at signalere til læseren, at du kunne være interessant at møde ved en personlig samtale.

Ansøgningen skal derfor være personlig og skrevet på almindeligt dansk uden lange, snørklede sætninger og fremmedord. Tænk desuden over længden på ansøgningen – skriv hverken for lidt eller for meget. Vedlæg kun CV med mindre der efterspørges andre konkrete bilag.

Du bør ikke bruge en standardansøgning. Send der-imod målrettede og forskellige ansøgninger til forskellige job.

Der er to typer ansøgninger:

Den opfordrede ansøgning som svar på en jobannonce og den uopfordrede ansøgning.

Uanset om du sender en uopfordret ansøgning eller svarer på en annonce, er der nogle ting, der er vigtige at være opmærksom på, når du skriver ansøgningen.

Herunder kan du læse om begge typer ansøgning. Desuden kan du i artiklen "CV'et - din personlige profil" få gode råd til udformningen af det CV, der skal vedlægges din ansøgning.

DEN OPFORDREDE ANSØGNING

Den opfordrede ansøgning - som svar på jobannonce
Når en virksomhed søger en ny medarbejder, beskrives ønskerne til den kommende medarbejder og dennes kunnen i en jobannonce. En jobannonce vil ofte være en ønskeliste fra virksomhedens side – virksomheden har nedskrevet præcist, hvilke egenskaber og kvalifikationer den kommende medarbejder bør besidde.

Når du analyserer annoncen, kan du notere alle de punkter ned, som vedrører oplysninger om virksomheden, oplysninger om jobbet og – vigtigst af alt – krav til ansøgeren. Er der spørgsmål til de tre punkter, som du mangler svar på, kan du ringe til virksomheden.

Usikker i telefonen? Stemmen siger mere end 1.000 ord ►►

På den måde kan du bedre målrette din ansøgning således, at den modsvarer de krav, som virksomheden stiller.

1. Overskrift
Giv din ansøgning en overskrift, der relaterer sig til den søgte stilling.

2. Indledning
Skriv en kort og præcis indledning, hvor du viser din interesse.

3. Begrundelse
Beskriv kort, hvorfor du søger netop dette job – din motivation for ansøgningen. I begrundelsen skal du lægge vægt på, hvad du kan tilbyde virksomheden.

4. Besvarelse af krav
Dette er den vigtigste del af ansøgningen. Her beskriver du punkt for punkt, hvordan du matcher de krav, der stilles i annoncen. Her skal du fokusere på kravene i annoncen og lægge op til et match mellem jobannoncens krav og dine erhvervskvalifikationer. Det er her, du har mulighed for at ”sælge” dig selv.

Du skal fra dit CV fremhæve netop de kvalifikationer, som virksomheden har stillet som krav. Begynd med de vigtigste krav. Undgå at skrive noget om de krav, du ikke opfylder. Din besvarelse af kravene bør fylde ca. 2/3 af ansøgningen.

Hvis denne del bliver for lang, kan du henvise til dit CV, som er vedlagt ansøgningen.

5. Afslutning
Du skal i afslutningen vise, at du er interesseret i det videre forløb og aktivt vil ”følge din ansøgning til dørs”.

6. Husk
Underskrift, navn og henvisning til medsendte bilag.

 

DEN UOPFORDREDE ANSØGNING

Den uopfordrede ansøgning - dit eget initiativ
Når du søger uopfordret, skal du altid forsøge at definere din målgruppe (type af virksomheder) så klart som muligt – jo mere målrettet og vedkommende vil din ansøgning nemlig virke. Ved at målrette dine uopfordrede ansøgninger signalerer du desuden ikke bare et initiativ, men også en særlig interesse for og et særligt kendskab til den pågældende virksomhed.

Du kan søge uopfordret på to måder:

 

1. Riffelmetoden
Den uopfordrede ansøgning, der sigter målrettet mod en specifik virksomhed og en specifik type stilling.

2. Haglgeværsmetoden
Den uopfordrede standardansøgning, der sigter bredere og kan sendes til mange virksomheder.

 

1. Firmanavn og kontaktperson
Du skal stile ansøgningen til den person, du har fundet frem til som kontaktperson.

2. Overskrift
Det skaber blikfang, hvis du sætter en rammende overskrift ind i din ansøgning. Det kunne f.eks. være stillingsbetegnelsen for det job, du søger, eller en beskrivelse af indholdet.

3. Begrundelse
Hvis du søger hos en bestemt virksomhed, skal du kort beskrive, hvorfor du gerne vil arbejde i netop den virksomhed.

4. Beskriv jobbet, du søger
Det er her, du skal gøre virksomheden opmærksom på, hvad du kan, og hvad du har lyst til at arbejde med.

Det er her, du skal ”sælge” dig selv til jobbet og fremhæve de gode argumenter, så du kan komme til en jobsamtale.

Byg gerne fleksibilitet ind i ansøgningen. Hvis du ikke nødvendigvis søger et fuldtidsjob, så skriv i ansøgningen, at du er interesseret i f.eks. ansættelse på deltid, projektansættelse, vikariat eller som freelance. Kan du tiltræde med kort varsel, så skriv også det i ansøgningen.

5. Afslutning
Når du sender en uopfordret ansøgning, har du taget initiativet. I afslutningen fastholder du dette initiativ ved at skrive, at du kontakter virksomheden inden for de nærmeste dage.

Når du skriver, at du vil kontakte virksomheden, er det vigtigt, at det sker inden for det tidsrum, du har skrevet i din ansøgning.

Det er en god idé at forberede telefonsamtalen grundigt, når du efterfølgende skal ringe til virksomheden.

Forsøg at undgå, at kontaktpersonen træffer sin afgørelse i telefonen, uden at I har haft et personligt møde.

6. Husk
Underskrift, navn og henvisning til medsendte bilag.

 

Kilde: Jobbank

Den uopfordrede ansøgning

Peter Vestergaard, Jægersvinget 25, 8210 Århus N
Tlf.: 86 86 86 86 - Mobil: 23 24 25 26
E-mail:
peterhansen@stofanet.dk

 

Att.: Personalechef Peter Hansen
Dansk Møbelindustri A/S
Industrivej 40
8260 Viby J

 

Århus, 13. oktober 2018

Human Resource-konsulent
Det er dejligt at høre, at Dansk Møbeldesign A/S er inde i en rivende udvikling, og at I nu har behov for nye medarbejdere. Den udvikling vil jeg gerne være en del af og søger derfor den stilling, I har opslået. Jeg kender jeres virksomhed fra min tid som eksportassistent hos Expedit A/S, hvor jeg ofte mødte jer til messer.

Jeg er 33 år og har flere års erhvervserfaring. Jeg er oprindeligt uddannet eksportassistent, men har for nylig afsluttet min kandidatgrad og er nu cand.mag. i fransk og erhvervsøkonomi. Desuden har jeg taget en efter-uddannelse som Human Ressource-konsulent, da sprog, mennesker og eksportmarkeder har min store interesse.

I de seneste år har jeg målrettet arbejdet mod et job inden for HR. Jeg har haft nogle undervisningsopgaver lige fra folkeskolevikar til gymnasieelever, som jeg underviste i fransk på højt niveau. Desuden har jeg undervist ved Købmandsskolen og Teknisk Skole i Århus i erhvervsøkonomi. Jeg har ligeledes undervist medarbejdere fra forskellige virksomheder, ofte når de skulle udstationeres, og derfor er intensiv undervisning blevet lidt af et speciale for mig.

Jeg har arbejdet som rådgiver og vejleder ved studenterrådet, hvor jeg har været deltidsansat under mit studie. Her har jeg ofte været med i en kompetenceafklaring af studerende, der har haft vanskeligheder.

I min tid som eksportassistent fik jeg også HR-opgaver, da det var min opgave at oplære nyt administrativt personale, udarbejde uddannelsesplaner, coache de nye medarbejdere og være supervisor. Samtidig varetog jeg flere opgaver for personalechefen, bl.a. udarbejdede jeg en personalemanual og var med i rekrutteringsopgaver.

Min sproglige og kulturelle forståelse for især det franske, tyske og også det italienske marked har givet mig mange spændende opgaver samt personlige glæder med rejser og et lille vinimportfirma. Jeg kommunikerer let både skriftligt og mundtligt på tysk, italiensk, fransk og engelsk.

Om mig som person vil jeg sige, at jeg er en rigtig god sælger, både ved direkte salg, og når jeg underviser. Jeg kan sælge budskabet. Jeg har det bedst, når jeg tager initiativet og kan bevæge mig rundt på alle niveauer i virksomheden. Jeg lytter til medarbejderne og trives i et miljø med højt humør og fælles målsætninger.

Jeg vil glæde mig til at møde jer på hjemmebane og høre nærmere om de spændende planer om udvikling af personaleafdelingen, som jeg håber at kunne blive en del af. Jeg har mange kompetencer at tilbyde jer og vil gerne have mulighed for personlig udvikling i Dansk Møbeldesign.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Vedlagt: CV

DEN UOPFORDREDE ANSØGNING

Peter Vestergaard, Jægersvinget 25, 8210 Århus N
Tlf.: 86 86 86 86 - Mobil: 23 24 25 26
E-mail: 
peterhansen@stofanet.dk

 


Att.: Personalechef Thorvald Kristensen
Dansk Møbelindustri A/S
Industrivej 40
8260 Viby J

Århus, 13. oktober 2018

 

Engageret og initiativrig HR-konsulent søger dynamisk virksomhed
Det var en spændende artikel, Jyllands Posten bragte i søndags om Dansk Møbeldesign A/S. Det er godt at høre, at virksomheden er inde i en rivende udvikling. Den udvikling vil jeg gerne være med i og sender jer derfor denne uopfordrede ansøgning. Jeg kender jeres virksomhed fra min tid som eksportassistent for Expedit A/S, hvor jeg ofte mødte jer til messer.

Jeg er 33 år, har flere års erhvervserfaring og er oprindeligt uddannet eksportassistent, men har for nylig afsluttet min kandidatgrad som cand.mag. i fransk og erhvervsøkonomi. Desuden har jeg taget en efteruddannelse som Human Ressource-konsulent, idet sprog, mennesker og eksportmarkeder er mine interesser.

Jeg har de seneste år målrettet arbejdet mod et job inden for HR. Jeg har haft mange undervisningsopgaver både i sprog og i erhvervsøkonomi. I flere år har jeg undervist medarbejdere fra forskellige virksomheder, ofte når de skulle udstationeres. Jeg har også rådgivet og vejledt studerende.

I min tid som eksportassistent havde jeg også HR-opgaver, idet jeg bl.a. skulle lære nyt administrativt personale op, udarbejde uddannelsesplaner, coache nye medarbejdere og være supervisor. Samtidig varetog jeg flere opgaver for personalechefen, bl.a. udarbejdede jeg en personalemanual og var med i rekrutteringsopgaver.

Hvad kan jeg tilbyde jer, og hvad vil jeg gerne arbejde med:

 

  • Udvikling og opbygning af internt uddannelsessystem
  • Implementering og udførelse af uddannelsesprogrammer
  • Medarbejderkompetenceafklaring
  • Varetagelse af uddannelse af nye medarbejdere på alle niveauer
  • Undervisning i interne koncepter
  • Kontakt til medarbejdere og samarbejdspartnere internationalt
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation på fransk, engelsk, tysk og italiensk
  • Medvirken ved ansættelser, fratrædelser og udstationering
  • Administrative opgaver
  • Forefaldende opgaver i personaleafdelingen

 

Om min person vil jeg sige, at jeg er god til at sælge et budskab. Jeg har det bedst, når jeg tager initiativet og bevæger mig utvungent rundt på alle niveauer i organisationen. Jeg lytter til medarbejderne og trives i et miljø med højt humør og fælles målsætninger.

Jeg vil kontakte jer i løbet af næste uge for at høre, om vi kunne arrangere et uforpligtende møde om eventuelle samarbejdsmuligheder.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

CV er vedlagt