Brancheskift?

Brancheskift og efterspørgsel

Specielt mange løntunge job er forsvundet ud af landet, og både virksomheder og eksperter tvivler på, at de vender tilbage igen. Det har haft store strukturelle konsekvenser for udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og været med til at sætte dagsordenen for den fremtidige rekruttering.

En dagsorden, der på den ene side stiller krav til de ledige om at tænke i nye baner, påtage sig nye arbejdsopgaver og måske skifte branche. Og på den anden side at virksomhederne sammen med uddannelsesinstitutionerne får opkvalificeret de ledige, så de kan varetage de nye job.

Relevante artikler til inspiration

Læg en plan for den nye karrievej

Mange skifter fag, branche eller ligefrem karriere i forbindelse med et nyt job. Og det kan være ganske fornuftigt, men du gør klogt i at gøre dig nogle realistiske overvejelser, før du begynder at søge job i en ny boldgade. 

Det er primært en god ide at have en plan for, hvor du gerne vi hen, og hvordan du skridt for skridt kan komme nærmere dit mål. 

HVORDAN PLANLÆGGER DU DIT BRANCHESKIFTE?

Det er nemmere at skifte branche end at skifte fag eller karriere, idet du kan søge samme slags job, men i en anden branche. Hvis du f.eks. er uddannet inden for detailhandlen, og kan lide kundekontakt, har du også en relevant profil i forhold til at blive sælger i engroshandel eller lave telemarketing. Det kan dog være, at du skal tage nogle fagmoduler i afsætning og markedsføring for at stå stærkere i ansøgerfeltet.

Beskriv de brede kompetencer
Når du skifter branche, skal du i din ansøgning fremhæve alle de kvalifikationer og erfaringer, som er relevante for det nye job. Du skal også begrunde, hvorfor du vil over i en ny branche. Underbyg ønsket og fremhæv de erfaringer, som er relevante for jobbet. Er du fx kontoruddannet, men vil hellere arbejde med it, kan du fx slå på, at du har været superbruger. Eller hvis du er laborant og vil over i administration, kan du fx slå på, at du har stået for at registrere og dokumentere prøver – det ligger ikke langt fra typiske administrative opgaver. Har du måske været med til at gøre registreringen smidigere? Eller har du arbejdet med at indføre nye administrative procedurer for at sikre en bedre dokumentation?

Du skal ligeledes tilpasse dit CV, når du sørger over i en anden branche. Sørg for at fremhæve de kvalifikationer og erfaringer, der peger frem mod jobbet i den nye branche og underspil de andre kvalifikationer.

Udnyt dine opkvalificeringsmuligheder hvis du er ledig
Hvis du vil skifte branche som ledig, vil det være en god ide at tage nogle kurser, der kan kvalificere dig til den type job, du gerne vil have. Du kan eksempelvis tage et seks ugers selvvalgt kursus eller komme i virksomhedspraktik i en ny branche, hvor du både kan få praktiske erfaringer og forsøge at overbevise en arbejdsgiver om, at du er helt rigtig til jobbet.

HVORDAN KAN DU PLANLÆGGE KARRIERESKIFTE?

Det er sværere at skifte karriere end branche, da et karriereskift indebærer, at du skifter til noget helt andet. Springet er større, end hvis du skifter branche, og du vil i mange situationer stå svagere i forhold til andre konkurrenter. Men det kan godt lade sig gøre. De fleste personalechefer og HR-eksperter råder til, at man lægger en karriereplan og går frem skridt for skridt. På den måde opbygger man gradvis sine kvalifikationer og bringer sig i position til karriereskiftet.

Opkvalificer dig gradvist
Hvis du fx arbejder med lager og gerne vil over i it-branchen, kan du starte med at undersøge mulighederne i dit nuværende job for at få nogle it-opgaver. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du søge job med it-opgaver inden for lagerområdet. Det kan være job, hvor du udarbejder procedurer, systemer eller programmer til lagerstyring. Eller du kan starte med at blive superbruger og teste systemer, inden de tages i brug. Og det kan være det mellemstop, som fører dig til it-branchen. De mindre skridt kan dygtiggøre dig og vise en kommende arbejdsgiver, at du mener det seriøst og har lagt en plan for en ny karriere.

Læg en plan
Så start med at lægge en plan. Vær opmærksom på, hvordan du skridt for skridt kan komme over i en anden karriere. Det nemmeste er at kvalificere sig på sin nuværende arbejdsplads. Når du har tilegnet dig nye kvalifikationer, kan du begynde at søge ønskejobbet.

At skifte branche- og karriere på samme tid er ikke decideret umuligt, men frarådes af rekrutteringseksperter, fordi det sker så sjældent. Du risikerer at miste modet. Så start med at sætte realistiske mål.