Boolean search og brug af filtre.

AFKLARING

Det er rigtig vigtigt at afklare følgende forhold, før search processen igangsættes for at kunne lave en meningsfuld search.

1. Hvilke kompetencer leder vi efter hos den næste medarbejder. I denne fase er det vigtigt at være realistisk og tænke ”need to have” eller ”nice to have” – hvilke egenskaber er det nødvendigt, at kandidaten har med i bagagen, og hvad kan tilegnes efterfølgende?

2. Hvilke virksomheder og brancher vil det give mening, at den næste medarbejder har erfaring fra? Lige så vigtigt – er der et sted, de IKKE må komme fra?

For at finde kandidater der opfylder de opstillede kompetenceønsker, er der flere søgemuligheder på Linkedin:

Boolean search og brug af filtre.
Linkedin understøtter AND, OR, NOT, ( ) og ” ” i søgninger.

“ ”

Bruges når man ønsker den
eksakte søgning på 2 eller flere ord.

”Sales Manager”, ”Business Developer”

AND

 Bruges når begge ord SKAL fremgå af profilen.

Sales AND Manager

OR

Bruges når enten det ene eller det andet ord skal fremgå af profilen.

”Sales Manager” OR KAM

NOT

Bruges når profiler IKKE må indeholde et bestemt ord.

NOT director

( )

Ved brug af parenteser vil det altid være disse der søges først og efterfølgende det udenfor parenteserne.

”Sales Manager” AND (SAP OR Navision)

I screendumpet fra Linkedin vises et eksempel på, hvordan man søger på både specifikke titler og egenskaber. For at få billedet herunder med de udvidede søgemuligheder, går man ind i funktionen advanced (Step 1). Herefter indtastes de ønskede søgekriterier, som skal fremgå af kandidaternes profiler. I eksemplet søges personer, som er eller har været ”sales manager” eller KAM af titel, og hvor enten ordet SAP eller Navsion fremgår af deres profil. I søgningen på en basic-profil (gratis profil) er det vigtigt at huske at vinge af, hvor langt ud i netværket søgningen skal foretages (step 2). Den sidste mulighed er at præcisere yderligere ved hjælp af filtre, fx geografisk eller på nuværende arbejdsplads (step 3).

linkedin søgning søgninger boolske operatører boolean search

Kilde: Ballisager