Anden samtale

Interviewguide 2 - arbejdsgiversidens huskeliste til anden jobsamtale

Før anden jobsamtale skal I fra arbejdsgiverside have afklaret hvilke emner I ønsker uddybet hos ansøgeren personligt og fagligt.

Anden samtale

 1. Byd velkommen
 2. Ny præsentation af deltagerne og deres rolle
 3. Fortæl hvorfor ansøgeren er indkaldt igen, og hvor mange andre der er indkaldt
 4. Spørg om den første samtale har givet anledning til overvejelser eller spørgsmål
 5. Giv ansøgeren mulighed for at fortælle om sig selv
 6. Bed ansøgeren fortælle om én eller flere personer, som han/hun ikke har været glad for at arbejde sammen med - spørg efter detaljer
 7. Kreativitet: Bed ansøgeren fortælle om en situation hvor vedkommende fik en virkelig god ide
 8. Spørg hvilke aktiviteter der keder ansøgeren, eller som vedkommende ikke bryder sig om (medmindre det blev helt afklaret under første samtale)
 9. Overblik og stresstærskel: Spørg hvor mange ting eller processer ansøgeren kan bevare overblikket over på én gang - bed ansøgeren give et eksempel på en situation eller en opgave hvor han/hun måtte jonglere med mange bolde i luften samtidig.
 10. Bed ansøgeren fortælle om en situation hvor vedkommende var under stærkt pres (arbejdsbyrder, konflikter m.v.), og hvordan vedkommende spontant reagerer i sådanne situationer
 11. Bed ansøgeren fortælle om en situation hvor dennes chef foretog sig noget som ansøger ikke brød sig om, og hvordan han/hun reagerede eller foretog sig.
 12. Præciser over for ansøgeren hvad virksomheden forventer af ham/hende
 13. Orienter om arbejdsvilkår - arbejdstid, flexordning, løn, faglig organisation, foreningsliv (personale, kunst, sport, teater)
 14. Spørg efter referencer
 15. Afslut - orienter om det videre forløb og om hvornår ansøger kan vente svar.

Kilde: Jobnet

Closing in the job interview for a job offer. (Interview tips)

Efter jobsamtalen

Hvis du går videre til anden samtalerunde, fortsætter ansættelsesproceduren med endnu en samtale, ofte med nye ansigter i ansættelsesudvalget. Det er ikke usædvanligt, at virksomheden går videre med to eller tre kandidater. Du kan altså ikke vide dig sikker på jobbet endnu.

 • Inden anden samtale bør du tænke over:
 • Er du stadig interesseret i jobbet?
 • Var der noget, du glemte at fortælle?
 • Hvordan var kemien mellem jer?
 • Hvem skal du nu møde fra virksomheden?
 • Hvad vil du gøre anderledes denne gang?
 • Hvad mangler du at få svar på?
 • Hvordan vil du præsentere dig selv denne gang?


Hvis du får tilbudt jobbet efter første samtale og fortsat er interesseret i det, går en ansættelsesprocedure i gang, hvor bl.a. løn og andre kontraktmæssige forhold forhandles på plads.

Det er ikke ualmindeligt at arbejdsgiveren indhenter referencer, inden du får tilbudt jobbet. Du afgør selv, hvem
virksomheden må kontakte. Vær forberedt på at opgive navne på relevante referencepersoner - det kan være en tidligere chef, en tidligere kollega og en tidligere medarbejder. Du bliver sandsynligvis bedt om at opgive mere end ét navn. Du bør på forhånd have lavet en aftale med referencepersonerne om, at de må kontaktes, samt eventuelt om, hvad du gerne vil have, at de lægger vægt på i deres udtalelser.

Får du afslag på jobbet, er det en god idé at ringe til arbejdsgiveren og spørge, hvorfor det ikke blev dig. Spørg, hvad der blev lagt vægt på ved udvælgelsen. Kvaliteten af den feedback, du får, kan være svingende, og nogle arbejdsgivere vil svare meget undvigende. Sig, at det er vigtigt for dig at få et direkte og reelt svar, så du kan bruge det fremadrettet i din jobsøgning. Den feedback, du får, kan indeholde værdifuld information, som du kan bruge til at målrette din jobsøgning i endnu højere grad.

Kilde Lederne

Vær klar til anden jobsamtale og personlighedstest

Over halvdelen af alle virksomheder afholder to samtalerunder – ofte med en test inden anden samtale.

Efter den første runde vælger virksomheden ofte 2-3 kvalificerede ansøgere, som så kommer ind til næste runde. Her vil det typisk være de personer og den chef, du direkte skal arbejde sammen med, som er til stede.

Anden samtalerunde giver mulighed for at dykke dybere ned i de faglige aspekter af jobbet, og for at lære hinanden bedre at kende.

Du kan på forhånd spørge om:

 • Hvad dagsordenen er til samtalen
 • Hvem der deltager ved samtalen
 • Evt. fortælle, hvad du gerne selv vil ind på under samtalen

Tænk inden samtalen over, hvilke spørgsmål du havde efter den første samtale. Skriv ned, hvad du gerne vil have mere at vide om, og lav en grundigere research på den afdeling, du skal arbejde i. Så kan du spørge kvalificeret og give et bud på, hvad du mere specifikt kan bidrage med.

Vær klar til personlighedstesten

I forbindelse med den anden jobsamtale er det almindeligt at bede kandidaten gennemgå en personlighedstest inden samtalen. Hver tredje private virksomhed bruger forskellige tests, og hos de store virksomheder er tallet endnu højere. Derfor kan du lige så godt være forberedt på, at du skal deltage i en test, når du søger arbejde.

En personlighedstest er ofte en god måde at vise sider af dig selv, som ikke kommer frem i jobsamtalen.

Testen kan bruges til at vurdere, hvordan din personlighed matcher jobbet, og du skal se den som et supplement til jobsamtalen. Testen er ikke en facitliste, og i mange tilfælde er der ikke kun ét svar på spørgsmålene. Det er mere et værktøj, hvor man bliver klogere på sig selv – og virksomheden bliver klogere på dig.

Et værktøj til dialog

Testen kan vise dine svage og stærke sider og om din profil passer til jobbet, så svar ærligt på spørgsmålene, og ikke det som du tror, de forventer af dig. Der findes ikke rigtige eller forkerte svar, og du kan altid under samtalen uddybe dine svar, så der bliver en god dialog.

Søger du job gennem et konsulentfirma – eller en ”headhunter” – kan du komme ud for mere dybtgående tests, ligesom du ved specielle typer jobs kan opleve at skulle gennemgå en intelligenstest på tid. Det er typisk ved meget tekniske stillinger. 

Anden samtale

Hvis du er en af de heldige, der går videre til anden runde ved en jobsamtale, stiller det pludselig nye og større krav. Se her, hvad du skal forberede dig på, når du skal gennem skærsilden anden gang.

De gode tider, hvor jobbene hang på træerne, og man kunne nøjes med en enkelt jobsamtale, før man skrev under, er mere eller mindre endegyldigt forbi. I dag bliver man målt og vejet over flere omgange, så firmaerne er helt sikre på, at du er den rigtige kandidat. Så hvad gør du, når du har kørt med klatten til den første samtale, og bliver indkaldt til en ny? Det er vigtigt at tænke på, at anden omgang tit stiller højere og flere krav.

Marc Dulong er direktør for Randstad Professionals, der er en underafdeling af det mere kendte Randstad, som udelukkende rekrutterer til IT-branchen. "Ud fra den erfaring jeg har, når vores IT-kandidater går til samtale nummer to, ser vi, at folk bliver udfordret meget på deres faglighed, mens det første møde mere handler om den personlige kemi. Når vi så går videre til anden runde, så får jobsøgerne typisk en opgave, case eller en teknologi, de skal forsvare. Så til samtale nummer siger man, okay, kemien er der, og vi vil samme vej, men er fagligheden også helt på plads? Man skal altså forberede sig på spørgsmål, der relaterer sig meget dybt til fagligheden," siger Marc Dulong.

Den første samtale er med andre ord tit en øvelse på, om du kan passe ind i de sociale sammenhænge på arbejdspladsen og et sikkerhedstjek af, at du ikke er helt underlig. I anden omgang bliver du så udfordret meget hårdt på, hvad du har lavet af projekter, og om din faglighed står mål med dit eventuelle pral i cv'et. 

"Det er klart, at de forventer, at du er mere klar og bedre forberedt anden gang. Hvis du skal slå igennem, skal du skabe en forvished om, at du er kompetent til jobbet og kan indgå i virksomheden. Og anden gang skal man være endnu bedre forberedt på, hvad det er for en virksomhed. Du skal give rigtigt klare bud på, hvordan du vil indgå i det her job. Hvad kan du tilføre, som de åbenbart mangler i den her virksomhed? Og gerne nogle fortællinger om tidligere resultater, hvor du gjorde sådan og sådan, og det gav besparelser på så og så mange procent. Til anden samtale skal man virkelig sætte foden ned og sige, jeg kan det her, og jeg har gjort det før," siger Job- og Karriererådgiver hos Prosa, Ove Larsen.

Lær af den første samtale
Du skal altså være skarpere og endnu mere overbevisende i din fortælling om dig selv og dine fortræffeligheder, og også være klar til at lade dem overfor teste det. Den første samtale giver dog også en række fordele, som man med fordel kan drage nytte af, når man bliver genindkaldt.

"Efter første samtale har du fået mulighed for at stille spørgsmål til den research, du havde i forvejen. Du har jo fået tilbagemeldinger fra dem på den anden side af bordet. Man kan sige, at til første samtale tager man ingen chancer. Der kommer man ikke i en fedtet T-shirt. Hellere være lidt for fin. Til den anden samtale kan man så justere lidt ind, hvis man var lidt for fin til den første. Eller man kan justere en smule, på det man sige, hvis det er nødvendigt. Så viser man også lidt fingerspitzengefühl," siger Ove Larsen.

Hvis det er de samme mennesker, du er til samtale hos, kan man med andre ord tit aflæse i deres kropssprog eller tilbagemeldinger, hvornår man er rigtig god og interessant, og så bruge det til næste omgang. Begge eksperter er enige om, at research på virksomheden man søger ind i er alfa og omega. Du skal vide i detaljen, hvad firmaet levet af, hvordan deres ejerstruktur er, og hvad deres udfordringer er i øjeblikket.

"Du skal læse op på det, som om du skulle til eksamen. For med det marked vi har nu, falder man igennem, hvis man ikke har taget sig den tid, det tager at læse op på tingene. Du skal vise på din egen facon, at du godt ved, hvad de laver," siger Marc Dulong.

At kunne fortælle i detaljer, specielt til den anden samtale, hvad virksomheden laver, og hvordan man selv passer ind i den sammenhæng, skaber tryghed på den anden side af bordet, og det er vigtigt.

"Det gælder om at skabe tryghed og overbevisning om, at du kan og vil. Og at du er klar til at fyre den af fra dag et. Du skal vide, at når du træder ind af døren mandag, så ved du, hvor du skal sætte dig henne, og hvad du skal gå i gang med. Det giver også mere sikkert kropssprog og stemmeføring," siger Ove Larsen.

Højere krav efter krisen
Ikke nok med at kravene stiger, efter man er kommet gennem det første nåleøje, de er også steget generelt, siden krisen satte ind, så firmaerne i dag ikke tager nogen chancer overhovedet i jagten på den perfekte kandidat.

"Det er rigtigt dyrt at ansætte forkert. Så i dag skal du skal have styr på din uddannelse, teknologi og du skal have en uddannelse, der afspejler stabilitet. Vi ser vores kunder stille større og større krav til kandidater. Vi får mere og mere en performance kultur, da det er så vigtigt i den økonomiske krise. Det smitter også af på rekrutteringsprocesser. Ham der sidder og ansætter dig, har en meget stor aktie i, at du bliver en succes, så han også har et job i morgen," siger Marc Dulong.

Nøgleordene til den svære samtale nummer to er dermed research, tilpasningsevne, have styr på sine ting i detaljen og et virkelig godt bud på, hvordan man bliver en gevinst for virksomheden.

Kilde: it-jobbank