Komplet oversigt over A-kasser i Danmark

a-kasser 3f ajka akademikernes ase bfa bupl ca dana dansk-metal det-faglige-hus dsa foa frie ftf-a fødevareforbundt hk krifa ledernes lærernes magistrenes socialpædagogerne teknisk-landsforbund

.

Tabellen består af 8 kolonner, som vi kort vil komme ind på herunder, så du kan bruge tabellen på bedst mulig vis:

  1. A-kasse

Denne kolonne angiver, hvilken a-kasse der er tale om. For eksempel kan der være tale om AJKS, Dansk Metal eller ASE.

 

  1. Optager

Hvilke medlemmer optager den specifikke a-kasse? De uafhængige a-kasser (også kaldet gule a-kasser) optager som regel alle, mens fagligt afgrænsede a-kasser såsom Socialpædagogerne udelukkende optager medlemmer inden for bestemte faggruper (her socialpædagoger).

 

  1. Fokus

A-kasserne lægger deres fokus forskelligt. Nogle a-kasser fokuserer på en hel specifik branche/faggruppe, mens andre forsøger at hjælpe på tværs af alle faggrupper.

Jo mere specialiseret en a-kasse er, desto bedre rådgivning kan du med al sandsynlighed også få inden for det specifikke erhverv, a-kassen er specialiseret i.

 

  1. Medlemsudvikling

Denne kolonne angiver den specifikke a-kasses udvikling i medlemstal i procent inden for de seneste 12 måneder. Tallene er hentet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og de er baseret på antal medlemsbidrag.

Mens den fagligt afgrænsede a-kasse Dana (fokus på iværksætteri) er faldet i medlemstal inden for de seneste 12 måneder, har den uafhængige a-kasse Det Faglige Hus oplevet en tilvækst i medlemstal inden for de seneste 12 måneder.

Denne udvikling kan dels skyldes forskellen i pris hos de forskellige a-kasser, dels skyldes den politiske udvikling, der har givet de uafhængige, gule a-kasser mere spillerum i arbejdsløshedskassemarkedet.

 

  1. Medlemmer

Kolonnen angiver, hvor mange medlemmer den specifikke a-kasse har. Vi opdaterer løbende listen, således at den stemmer overens med friske tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der er tydeligvis stor forskel i a-kassernes medlemstal. Således har 3F over 200.000 medlemmer, mens BFA har omkring 15.000 medlemmer.

 

  1. Fuldtidskontingent

Her kan du se, hvor meget det koster at være fuldtidsforsikret hos den specifikke a-kasse. Der er tale om en pris i kroner per måned, og tallene er naturligvis opdateret til året 2019.

Du kan også være deltidsforsikret. Forskellen på deltids- og fuldtidsforsikring ligger i, hvor meget du kan og vil arbejde, såfremt du er eller bliver ledig.

 

  1. Årlig pris for a-kasse

I denne kolonne kan du se, hvor meget det koster at være fuldtidsforsikret hos de forskellige a-kasser over en periode på 12 måneder.

 

  1. Årlig besparelse

Denne kolonne viser, hvor meget du kan spare ved at vælge en given a-kasse i forhold til den dyreste, som er Dana.
 

Kilde: Samlino.dk/a-kasser