55 + Seniorpolitik

Ældre på arbejdsmarkedet

Er man +55 år på arbejdsmarkedet træder en række fordomme i kraft. Men hvad er fup, og hvad er fakta om ældre på arbejdsmarkedet? Fagligt Nyt søger svaret.

Myterne om seniorer på arbejdspladsen florerer flittigt i den offentlige debat. Men hvad er egentlig fakta? Få svaret her fra Beskæftigelsesministeriet samt de aktuelle ledighedstal for medlemmer af MA/DM og fra stor undersøgelse fra fagforbundet Lederne.

Myte 1
Seniorer er markant langsommere til deres arbejde end yngre kolleger?

Nej, hvis man spørger 1965 chefer, som fagforeningen Lederne gjorde i foråret 2012. Kun hver femte adspurgte leder, vurderer, at yngre medarbejdere er hurtigere til at løse opgaver end seniormedarbejderne. Kun 17 procent af lederne oplever, at yngre er skrappere til at håndtere flere opgaver samtidig, mens kun13 procent, mener, at de yngre er mere produktive.

Myte 2
Ældre DM-medlemmer er mere ledige end deres yngre kolleger?

Nej, tværtimod. DM’ere går mindre ledige, jo ældre de bliver. De seneste tal fra AC fra maj 2012 viser, at medlemmer af MA over 60 år har en gennemsnitlig ledighedsprocent på 1,9. Den stiger gradvist, jo yngre man er. Lige nu er 15,9 procent af medlemmerne under 30 år ledige.

Myte 3
Ældre er mere syge?

Tal fra sygefraværet i den kommunale sektor viser, at 25-29-årige typisk er syge tre gange om året, mens 55-59-årige kun er syge to gange årligt. Til gengæld ligger seniorerne længere i sygesengen, når de melder sig syge - i gennemsnit 7,5 dage årligt. Medarbejdere i alderen 25-29 år har i gennemsnit fem sygedage årligt.

Myte 4
Ledere foretrækker yngre ansatte?

Nej. En undersøgelse fra Lederne dokumenter, at chefer gerne ser stor aldersspredning. 87 procent af lederne er ifølge undersøgelsen enige i, at det er bedre at have en aldersmæssigt bredt sammensat medarbejdergruppe.

Myte 5
Ledere kigger på alderen, hvis de skal hyre og fyre?

Ifølge undersøgelsen fra Lederne lægger 23 procent af lederne vægt på en medarbejders mulighed for at gå på pension eller efterløn, når der skal opsiges medarbejdere. 77 procent holder, ifølge undersøgelsen, ikke et vågent øje på medarbejderens dåbsattest.

Ved ansættelser foretrækker 11 procent medarbejdere, der har mange år foran sig på arbejdsmarkedet, mens 89 procent fastslår, at mange år tilbage på arbejdsmarkedet ikke i sig selv er et plus.

Kilde: www.dm.dk