RSS-feeds

Finans.dk

2017-06-28 10:44:19
Gigantisk hackerangreb breder sig: Se, hvem der er ramtMærsk er langtfra den eneste virksomhed, som er under angreb af hackere. http://finans.dk/tech/ECE9686039/gigantisk-hackerangreb-breder-sig-se-hvem-der-er-ramt/
2017-06-28 10:41:56
Arbejdernes Landsbank opjusterer overskudsforventning med 100 mio. kr.Arbejdernes Landsbank forventer at levere et halvårsresultat for 2017 med et overskud på 350-400 mio. kr. før skat. http://finans.dk/investor/ECE9686105/arbejdernes-landsbank-opjusterer-overskudsforventning-med-100-mio-kr/
2017-06-28 10:17:15
Pas på: De mest risikable boliglån er ikke længere billigstLige nu er der ekstra god grund til at se sig godt for, hvis man er til flekslån. http://finans.dk/privatokonomi/ECE9684171/pas-paa-de-mest-risikable-boliglaan-er-ikke-laengere-billigst/
2017-06-28 10:15:00
Opsving i byggeriet og flere festivaller løfter resultaterne hos toiletudlejerPå trods af vanskeligheder med at finde tilpas mange chauffører vokser forretningen hos Godik, der udlejer blandt andet toiletvogne- og kabiner. http://finans.dk/protected/erhverv/ECE9682805/opsving-i-byggeriet-og-flere-festivaller-loefter-resultaterne-hos-toiletudlejer/
2017-06-28 10:10:00
An ICE agent visited a restaurant. About 30 employees quit the next day, its owner says. http://finans.dk/protected/global/washingtonpost/ECE9685860/an-ice-agent-visited-a-restaurant-about-30-employees-quit-the-next-day-its-owner-says/
2017-06-28 10:00:00
Undersøgelse: Danskerne har verdens bedste livskvalitetUd af 128 lande giver Danmark sine borgere de bedste forudsætninger for at skabe god livskvalitet, viser undersøgelse. http://finans.dk/protected/privatokonomi/ECE9685752/danskerne-har-verdens-bedste-livskvalitet/
2017-06-28 9:40:00
Massive cyberattack hits Europe with widespread ransom demands http://finans.dk/protected/global/washingtonpost/ECE9685853/massive-cyberattack-hits-europe-with-widespread-ransom-demands/
2017-06-28 9:21:00
Aktier/åbning: Som ventet rød åbning - Lundbeck, Genmab og GN i bund http://finans.dk/investor/Beretninger/Aktier/ECE9685943/aktieraabning-som-ventet-roed-aabning-lundbeck-genmab-og-gn-i-bund/
2017-06-28 9:19:27
Mærsk efter hackerangreb: It-systemer og havne er lammet mange stederMindst 75 havneterminaler menes at være ramt, og Maersk Line kan ikke tage imod nye ordrer. http://finans.dk/erhverv/ECE9685920/maersk-efter-hackerangreb-itsystemer-og-havne-er-lammet-mange-steder/
2017-06-28 9:11:00
Le Mans-drømmen ødelagt af et stykke tape og en tåbelig handlingDavid Heinemeier Hansson er ked af, at to ansatte forsøgte at skjule et hul i karosseriet på hans Le Mans-racer. http://finans.dk/protected/karriere/ECE9685239/le-mansdroemmen-oedelagt-af-et-stykke-tape-og-en-taabelig-handling/

RSS-feeds fra avisen.dk

Tophistorier

2017-06-28 10:30:00
Sygeplejerske har fået nok: Jeg gider ikke adlyde ministerenPLUDESELIG hørte jeg vuggens hjul begynde at rulle. Klik her!
2017-06-28 10:00:00
Aftale om danskernes pension revses: I skubber milliardregning foran jerØkonomiske eksperter og rød blok kritiserer nu regeringen og Dansk Folkeparti for at skubbe en milliardregning foran sig med den netop aftalte pensionsaftale. Klik her!
2017-06-28 7:31:00
Dansk byggeri: Milliarder skaber 18.000 nye jobPensionsmilliarder skaber tusindvis af nye job, vurderer Dansk Byggeri. Klik her!
2017-06-27 19:36:00
Dramatisk boligsyn: Lejer tog kvælertag på udlejerEt besøg fra udlejeren af en lejlighed i Randers blev noget mere dramatisk, end nogen havde forventet. Klik her!
2017-06-27 19:30:00
Blogger: Vi har brug for et folkeligt opgør med de nye herskende klasserDe nye herskende klasse har lukket sig om sig selv, og der er behov for et opgør med dem, skriver Avisen.dk's blogger, Jan Andreasen. Klik her!
2017-06-27 18:24:00
Danskerne rådvilde ved hackerangreb: Kun 18 procent ved hvad de skal gøreLangt de færreste danskere er helt sikre på, hvordan de skal håndtere det, hvis deres arbejdsplads bliver ramt af et hackerangreb. Klik her!
2017-06-27 17:27:00
Dansker droppet af NHL-klub: Må finde nyt arbejdePatrick Bjorkstrand er færdig i Los Angeles Kings efter en skuffende sæson på klubbens farmerhold. Klik her!

Beskæftigelsesministeriet

2017-06-23 10:59:00
De to vindere af Beskætigelsesministeriets nyindstiftede prisopgaver er netop udpeget

Beskæftigelsesministeriet ønsker at skærpe interessen for dansk arbejdsmarkedsøkonomi og dansk arbejds- og ansættelsesret og har derfor indstiftet to prisopgaver på hver 25.000 kroner for den bedste opgave inden for arbejdsmarkedsøkonomi og i arbejds- og ansættelsesret. Et bedømmelsesudvalg på hvert fagområde, der er nedsat af ministeriet, har blandt de særdeles gode indsendte opgaver udvalgt de to bedste.

Jonas Fluchtmann vinder prisen i arbejdsmarkedsøkonomi for sit kandidatspeciale ”Cognitive Biases in Dynamic Job Search”. Bedømmelsesudvalget med professor Michael Svarer som formand har lagt vægt på, at specialet inddrager moderne adfærdsøkonomiske teorier til at forklare observerede mønstre på arbejdsmarkedet.

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk vinder prisen i arbejds- og ansættelsesret for sit kandidatspeciale ”Overenskomstsystemets udfordringer i forhold til udstationerede lønmodtagere – med særligt fokus på kontrol med arbejdsgiveres indbetaling af feriepenge”. Bedømmelsesudvalget med professor Jens Kristiansen som formand har lagt vægt på, at specialet behandler et emne, der er meget aktuelt for det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel. Samtidig er der tale om et vanskeligt emne i spændingsfeltet mellem dansk arbejds- og ansættelsesret og EU-retten.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

”Det er en stor fornøjelse at uddele Beskæftigelsesministeriets prisopgaver til to meget dygtige personer. Prisvinderne har begge skrevet et kandidatspeciale, der bidrager til at gøre os alle klogere. Jeg ved, at der har været mange rigtig gode bidrag, og det vidner om høj faglighed blandt de studerende og stor interesse for det arbejdsmarkedspolitiske område. Det tegner godt for fremtiden – også her i Beskæftigelsesministeriet, hvor vi har stor fokus på høj faglighed og dygtige medarbejdere. Samtidig lægger jeg som minister vægt på, at politikudviklingen tager udgangspunkt i den nyeste viden på området – det gælder både teori og praktiske erfaringer.”

Prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi
Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi har bestået af professor Michael Svarer, Aarhus Universitet, lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet, lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School og analysechef Claus Andersen, Beskæftigelsesministeriet.

I begrundelsen for valget af Jonas Fluchtmann som vinder af prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi anfører bedømmelsesudvalget blandt andet, at specialet bidrager til at forklare observerede mønstre for lediges afgang til beskæftigelse ved at inddrage moderne adfærdsøkonomiske teorier.

Det er empirisk velunderbygget, at sandsynligheden, for at ledige finder arbejde, falder med tiden som arbejdsløs, men at sandsynligheden stiger brat kort før, at dagpengeperioden udløber for derefter at falde igen, når dagpengeperioden er udløbet. Den konventionelle økonomiske teori kan kun i begrænset omfang forklare det mønster i afgangsraten til beskæftigelse.

Ved at benytte danske data finder Jonas Fluchtmann i sit speciale, at såkaldt referenceafhængighed kan være med til at forklare lediges afgang til beskæftigelse omkring det tidpunkt, hvor dagpengeperioden udløber. Referenceafhængighed betyder, at den ledige ikke kun tillægger niveauet for sin indkomst betydning, men også i betydelig grad går op i at undgå fald i indkomsten i forhold til et tidligere indkomstniveau.

Læs bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse for vinderen i arbejdsmarkedsøkonomi


Prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret har bestået af professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor jur. dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet, formand for Arbejdsretten, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og afdelingschef Lasse Boje, Beskæftigelsesministeriet.

I begrundelsen for valget af Lisbeth Lysdal Kamlarczyk som vinder af prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret anfører bedømmelsesudvalget blandt andet, at specialet bidrager med ny viden om adgangen til at kontrollere udenlandske arbejdsgiveres indbetaling af feriepenge.

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk belyser samtidig mere generelt brudfladerne mellem EU-retten og det overvejende aftalebaserede danske arbejdsmarked. Det gælder navnlig det komplicerede spørgsmål, om EU-traktaternes regler om fri serviceudveksling kan forpligte private overenskomstparter og dermed fortrænge modstridende regler i danske overenskomster i konkrete retssager.

Læs bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse for vinderen i arbejds- og ansættelsesret

Klik
2017-06-20 16:47:00
Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Aftalen betyder, at det bliver mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin alderdom.

Der er blandt andet fokus på at løse det såkaldte samspilsproblem, hvor det for nogle personer kan være en underskudsforretning at spare op til pension, fordi de vil blive modregnet i offentlige pensionsydelser.

Samtidig vil aftalepartierne belønne dem, der bliver et par år ekstra på arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet være muligt at få udbetalt sine efterlønsbidrag, mod at man frasiger sig muligheden for at gå på efterløn.

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Målretning af aldersopsparing
 • Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JobReform fase II
 • Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen
 • Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år
 • Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018
 • Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension
 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld folkepension
 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld ældrecheck
 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld førtidspension
 • Harmonisering af regler for flygtninges optjening af førtidspension
 • Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere
 • Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 pct.
 • Styrkelse af incitamentet til repatriering
 • Afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus


Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

Klik
2017-06-20 13:42:00
Efter reform: Færre unge kommer på kontanthjælp

Mellem 1.200 og 2.000 unge i alderen 25-28 år bliver hvert år i arbejde eller fortsætter uddannelse i stedet for at tilgå kontanthjælpssystemet. Det viser en større analyse fra Beskæftigelsesministeriet, der har til formål at undersøge om kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, har påvirket overgangen til kontanthjælpssystemet for unge i beskæftigelse og uddannelse.

Med kontanthjælpsreformen blev kontanthjælp til unge, der ikke er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp svarende til SU-satsen. Reformen gav dermed unge i kontanthjælpssystemet, der vurderes uddannelsesparate, et styrket økonomisk incitament til at komme i beskæftigelse eller påbegynde en uddannelse.

”Kontanthjælpsreformen er med til at vende de unge i døren, så de fastholdes i arbejde eller uddannelse i stedet for at blive en del af kontanthjælpssystemet. Det er meget positivt, og det viser, at vi med reformen, som et bredt flertal står bag, har givet de unge et incitament til at være i job eller under uddannelse. Analysen bekræfter samtidig, at øgede økonomiske incitamenter, som var et væsentligt element i kontanthjælpsreformen, virker,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

En tidligere analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kontanthjælpsreformen har medført en øget afgang fra kontanthjælpssystemet til uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 25 og 29 år.

Der ses dermed to effekter af reformen: Flere unge afgår fra kontanthjælpssystemet til beskæftigelse eller uddannelse, og færre unge tilgår kontanthjælpssystemet fra enten beskæftigelse eller uddannelse.

Læs analysen om effekten på overgangen til kontanthjælpssystemet

Læs analysen om effekten på afgangen fra kontanthjælpssystemet

Klik

Nyt fra Beskæftigelsesudvalget

RSS-feeds fra Politiken

Tophistorier

2017-06-28 10:30:11
Lister på papir skal hjælpe mod nye lovbrud på RigshospitaletSundhedsstyrelsen kræver svar fra region om brud på patienters rettigheder. Kræftens Bekæmpelse vil have Rigshospitalet til at fokusere på patienternes bedste. Rigshospitalet supplerer det elektroniske system med papirlister for at bevare overblikket. Klik her!
2017-06-28 10:13:36
Fængsel til tre bandemedlemmer for stribe af indbrudTre medlemmer af Loyal To Familia er blevet dømt i en sag om mere end 90 indbrud i Nordsjælland og København. Klik her!
2017-06-28 10:10:59
Advokater sigtes for bedrageri mod domstolRetten på Frederiksberg fik for høje salærkrav fra beskikkede forsvarere. Politiet rejser sag om embedsmisbrug Klik her!
2017-06-28 10:04:15
Mærsk er fortsat delvist lammet efter hackerangrebA.P. Møller - Mærsk er stadig påvirket af et voldsomt hackerangreb. Det skriver selskabet via fondsbørsen. Klik her!
2017-06-28 9:53:25
Radiotavshed efter morgenens krisemøde i VenstreOp til mødet rasede venstrefolk i interne mails, hvor de kaldte regeringens politik for socialistisk og tåbelig. Klik her!